Update 14 september 2018

Het Arentheemcollege heeft aan het eind van vorig schooljaar voortvarend een aantal noodlokalen geplaatst omdat het leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar met circa 100 was gestegen.

Helaas vergat men de procedure rond de vergunning af te wachten met als gevolg dat de gebouwen er al stonden toen de aanvraag gepubliceerd werd.

BNK heeft de zaak bekeken en geconcludeerd dat er geen aanleiding was om bedenkingen tegen deze noodlokalen te uiten: ze staan er voor de periode van maximaal 5 jaar; de ingang van de lokalen is via de hoofdingang van het hoofdgebouw en er komt géén (nieuw) pad naar de Thomas á Kermpislaan.

 

Update 22 juli 2018

Op 10 juli 2018 is de omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke klaslokalen op het sportveld van het Arentheemcollege verleend. (Zaaknr. 195268174 / OLO-nr. 3717125).
De gebouwen (voor circa 100 leerlingen) zijn inmiddels geplaatst. Op dit moment worden de laatste inrichtingswerkzaamheden afgerond.
In de omgevingsvergunning staat vermeld dat de klaslokalen maximaal 10 jaar mogen blijven staan. Daarna moet het terrein in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

Tegen het besluit omgevingsvergunning kan tot 22 augustus 2018 bezwaar worden gemaakt.

Op pagina 10 van het besluit staat hoe en waar u een eventueel bezwaar kunt indienen.

De volledige vergunning kunt u hier inzien:

195268174 Besluit omgevingsverg. Thomas à Kempis 10 07 2018

 

Zie ook:  http://www.arnhem-direct.nl/berichten/bouw-in-park-klarenbeek-groenlinks-en-arnhem-centraal-stellen-vragen/

 

20 juni 2018

Het Arentheemcollege aan de Thomas à Kempislaan bereidt het plaatsen van een aantal tijdelijke onderwijslokalen voor.
De officiële aanvraag hiervoor is bij de Omgevingsdienst Arnhem en omstreken (ODRA) ingediend op 6 juni 2018 en op 27 juni 2018 gepubliceerd.

Zie:  ODRA Gemeente Arnhem: Aanvraag omgevingsvergunning Thomas A Kempislaan 25 :

Aanvraag Omgevingsvergunning Thomas à Kempis 06 06 18

Gedurende 6 weken kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend.
Voor nadere informatie over deze aanvraag kunt u terecht bij ODRA .
ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Telefoon: 026- 377 16 00. E-mailadres: postbus@odra.nl.

Het bewonersnetwerk Klarenbeek (BNK Arnhem) verwacht geen problemen omdat de lokalen op het eigen sportveld worden geplaatst en de ontsluiting op de normale wijze via de school plaatsvindt.