Actuele aandachtspunten

Officiële bekendmakingen en actualiteiten m.b.t. BNK Arnhem

Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool Hommelseweg Arnhem

Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool Hommelseweg Arnhem

25 maart 2019

Update 25 maart 2019 Op 18 maart heeft op uitnodiging van Kentalis een vooroverleg over de renovatie/nieuwbouw van Kentalis/Dr. Bosschool plaatsgevonden. Daarbij waren aanwezig een aantal direct aanwonenden, (die op eigen initiatief al contact hadden gezocht met Kentalis) en vertegenwoordigers van Bewonersnetwerk Klarenbeek (BNK), woningbouwvereniging De Eenvoud en Kentalis. Kentalis verwacht dat het architectenbureau (De … Lees meer

Bosweg ontwikkelingen / Verkeersveiligheid Bosweg

Bosweg ontwikkelingen / Verkeersveiligheid Bosweg

23 maart 2019

Update 23 Maart 2019 Kort voor en tijdens de voorjaarsvakantie, eind februari en begin maart, zijn is er op twee plaatsen een verkeerstellingen gehouden. Er heeft registratieapparatuur gestaan nabij de boerderij bij de steile heuvel en in de flauwe bocht onderaan de heuvel. Er zijn ook een aantal klachten bij de gemeente binnengekomen over de … Lees meer

Jacobiberg: verbouwing tot kindercentrum (BSO en kinderdagverblijf) “Elfenbosch”

Jacobiberg: verbouwing tot kindercentrum (BSO en kinderdagverblijf) “Elfenbosch”

21 maart 2019

Update 21 maart 2019 Volgens opgave van de gemeente zijn er 70 bezwaarschriften ingediend tegen het achteraf goedkeuren door de gemeente van wat eerder zonder vergunning is gerealiseerd in de buitenruimte van het kindercentrum Elfenbosch/Jacobiberg, gelegen in park Klarenbeek. Inmiddels is bekend wanneer de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie gaat plaatsvinden. De hoorzitting zal plaatsvinden op … Lees meer

Uitbreidingsplannen Basisschool De Wijzer

Uitbreidingsplannen Basisschool De Wijzer

15 oktober 2018

Update 15 oktober 2018 Voor de aanvraag van de verbouwing zijn geen zienswijzen ingediend. De vergunning is op 27 juni 2018 verleend en de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing zijn inmiddels gestart.   Update 17 september 2018 Het gebouw is een gemeentelijk monument. Om deze reden heeft de gemeente besloten de aanvraag aan te houden … Lees meer

Kruispunt Dalweg, Hommelseweg, Thomas á Kempislaan

Kruispunt Dalweg, Hommelseweg, Thomas á Kempislaan

22 mei 2018

Kruispunt Dalweg, Hommelseweg en Thomas á Kempislaan Update 22 Mei 2018: Wethouder Ritsema heeft in november 2017 toegezegd dat hij de veiligheid van dit kruispunt wil verbeteren. Inmiddels heeft het bewonersnetwerk met diverse ambtenaren overleg gevoerd. Het laatste nieuws is dat dit kruispunt wordt meegenomen in het stedelijk beleid. Daarmee is de eerdere planning van … Lees meer

Beheervisie park Klarenbeek

Beheervisie park Klarenbeek

10 april 2018

Update april 2018: Inmiddels hebben wij van de gemeente begrepen dat er géén nieuwe visie voor het park wordt opgesteld. Volgens het gemeentebestuur is de kwaliteit van park Klarenbeek voldoende ingebed in de groennota’s die recent zijn vastgesteld. Het bewonersnetwerk blijft hierover met de gemeente van gedachten wisselen. We houden u op de hoogte.   … Lees meer

Contacten met andere wijken

Contacten met andere wijken

20 februari 2018

Onze wijk wordt omringd door een groot aantal andere wijken: Alteveer- ’t Cranevelt, St. Marten- Sonsbeekkwartier, Klarendal- Vogelwijk, Angerenstein, Geitenkamp- Monnikenhuizen en Saksen Weimar. In al deze wijken bestaan- sinds kortere of langere tijd- wijkvereningen of wijkcomités. Sinds de start van ons bewonersnetwerk legden wij contact met de vertegenwoordigers van deze organisaties. Naast kennismaken werd … Lees meer

Het laatste nieuws als eerste!

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief