AED in onze buurt geplaatst.

Op dinsdagochtend 24 januari 2023 arriveerde de monteur van AED-partners op het afgesproken tijdstip om de  AED op te hangen en te installeren (inclusief alle beveiligingen tegen diefstal etc.).  Dankzij de medewerking van de rayonmanager van TANGO kon de AED-monteur direct aan de slag en rond het middaguur was de AED gemonteerd en ‘in werking’.  Dit is een aantal maanden eerder dan wij hadden verwacht !  Tijdens het overleg met de bewoners in september 2022 was al naar voren gekomen dat het plaatsen van een AED als zeer zinvol werd gezien.

De gemeente zelf neemt echter niet het voortouw bij het – laten – plaatsen van een AED en financiert deze apparaten dan ook niet.  Wel is het mogelijk om het wijkbudget hiervoor te gebruiken. Aangezien BNK het budget niet besteedt aan ‘feesten en partijen’ was het mogelijk dat BNK deze aanschaf financiert met de  beschikbaar gestelde gemeentelijke middelen.

 

 

Vanaf nu in werking en feestelijke onthulling

Dankzij de zeer welwillende medewerking van de regiomanager van TANGO (veel dank namens onze gehele buurt !!) en de snelle actie van de leverancier lukte het al een paar weken na de definitieve besluitvorming om tot actie – de plaatsing – over te gaan. Nu hangt de AED er dus.

Na onze oproep in een vorige nieuwsbrief hebben vijf buurtbewoners zich gemeld voor de AED-cursus: deze zal op zeer korte termijn plaatsvinden waarna allen gekwalificeerd zullen zijn voor het gebruik van deze apparatuur.

Omdat we niet hadden durven hopen dat de installatie zo snel zou plaatsvinden, is er wel enige tijd tussen de plaatsing en de officiële ‘onthulling’. Deze zal plaatsvinden op donderdag 2 maart 2023 om 10.00 uur.  Deze officiële handeling zal worden verricht door wethouder Nerrmina Kundić (Onderwijs en Jeugd, Duurzame Mobiliteit en Economie èn onze wijkwethouder).  Uiteraard is iedereen van harte welkom hierbij aanwezig te zijn – aanmelden is niet nodig, Dit is tevens hèt moment in contact te komen met onze wijkwethouder.

En voor alle duidelijkheid: natuurlijk hopen we dat het apparaat niet nodig zal zijn, maar mocht dat wel het geval zijn: vanaf ‘nu’ is de AED in geval van nood te gebruiken,  Daarvoor hoeft niet gewacht te worden op de officiële onthulling in maart. (donderdag 2 maart 2023 10.00u)