AED in onze buurt wordt geplaatst bij TANGO

Het Bewonersnetwerk (BNK) heeft er bij de gemeente Arnhem op aangedrongen een AED (Automatische Externe Defibrillator) te plaatsen bij de nieuwe rotonde Hommelseweg – Dalweg Thomas à Kempislaan. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Na intensief overleg met de gemeente is hiervoor groen licht verleend en hebben wij  contact gehad met  de eigenaar van het benzinestation. TANGO was en is zeer enthousiast over ons initiatief en de rayonmanager, Marco van As, heeft direct tijd gezocht om met een delegatie van BNK een goed bereikbare en veilige plek te zoeken.  Op de foto ziet u de rayonmanager en onze secretaris Kees Kleinendorst gezamenlijk aangeven waar de AED opgehangen zal worden: goed verlicht door het benzinestation in het zicht van de bewakingscamera’s.

 

Momenteel vindt nog overleg plaats met de gemeente Arnhem over bij welke leverancier de AED zal worden aangeschaft en hoe het onderhoud geregeld zal worden. Het ziet ernaar uit dat onze doelstelling: plaatsing voor de zomer van 2023 ruimschoots zal worden gehaald.  Zodra er meer bekend is, zal hieraan aandacht worden besteed op onze website en in de tussentijd zullen degenen die zich hebben aangemeld (zie NB) de AED-cursus gaan volgen.  Onze buurt is daarmee weer een stukje veiliger geworden.

NB: Wanneer er mensen zijn die zich alsnog willen aanmelden voor een AED-cursus kunnen zij contact met ons opnemen via info@BNK.nl – mogelijk kunnen wij nog voor enkele deelnemers extra een plaats reserveren.