Uitnodiging bijwonen Klimaatcafé op 26 maart aanstaande / Persbericht Platform Arnhem Klimaatbestendig

Uitnodiging bijwonen Klimaatcafé op 26 maart aanstaande / Persbericht Platform Arnhem Klimaatbestendig

10 maart 2020

Van het Platform Arnhem Klimaatbestendig ontvingen wij een uitgebreid persbericht: In het persbericht kunt u lezen dat zeventien wetenschappers van de Wageningen University & Research  een toekomstbeeld hebben geschetst waarin de kracht van de natuur Nederland in 2120 veilig en welvarend houdt. Hoe dat werkt? Dat wordt uitgelegd tijdens Het Klimaatcafé op 26 maart aanstaande, … Lees meer

UITNODIGING Bijeenkomst klimaat-adaptie/-strategie Arnhem. Maandagavond 2 maart. Aanvang: 19.00 uur. Olympus College Arnhem

UITNODIGING Bijeenkomst klimaat-adaptie/-strategie Arnhem. Maandagavond 2 maart. Aanvang: 19.00 uur. Olympus College Arnhem

22 februari 2020

Van de Gemeente Arnhem heeft BNK voor onze buurtbewoners een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de  bijeenkomst waarin gesproken gaat worden over de manier waarop Arnhem klimaat-bestendiger gemaakt kan worden. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op  : Datum:       Maandagavond 2 maart 2020 Aanvang:   19.00 Uur Einde:         21.00 uur (aansluitend napraten met borrel) Locatie: … Lees meer

Wandeling/schouw park Klarenbeek op Donderdag 24 oktober. Start 15.00uur

Wandeling/schouw park Klarenbeek op Donderdag 24 oktober. Start 15.00uur

15 oktober 2019

Van de gemeente Arnhem ontvingen wij de uitnodiging om deel te nemen aan de halfjaarlijkse schouw van/in park Klarenbeek. De schouw bestaat uit een wandeling door het park en duurt 1,5 tot 2 uur. De schouw zal plaatsvinden op donderdag 24 oktober van 15.00 uur tot ca 17.00 uur en starten vanuit de kantine van … Lees meer

Exacte gegevens informatiebijeenkomst woensdag 30 oktober Kentalis bekend!

Exacte gegevens informatiebijeenkomst woensdag 30 oktober Kentalis bekend!

13 oktober 2019

De exacte tijd en datum en plaats van de door Kentalis toegezegde wijk informatiebijeenkomst voor omwonenden/buurtbewoners met betrekking tot de verbouwingsplannen zijn bekend! Datum: woensdag 30 oktober 2019 Tijd: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19:00 uur) Locatie: Kentalis Arnhem Hommelseweg 403 Arnhem Wanneer u de informatiebijeenkomst wilt wonen: wilt u zich dan s.v.p. aanmelden … Lees meer

Oproep onderhoud ondergrondse afvalcontainers met ‘mini-tuintjes”?

Oproep onderhoud ondergrondse afvalcontainers met ‘mini-tuintjes”?

5 oktober 2019

ONDERGRONDSE CONTAINERS met ‘MINI-TUINTJES’: De gemeente Arnhem heeft inmiddels de ondergrondse afvalcontainers afgesloten. Ze zijn nu alleen nog te openen met de afvalpas van de gemeente Arnhem. De bedoeling van het ‘omgekeerd inzamelen’ is dat bewoners gestimuleerd worden het afval beter te scheiden: het herbruikbare afval (PBD = Plastic, Blik en drinkkartons), GFT (Groente- Fruit … Lees meer

Schouw Park Klarenbeek medio september /  oproep tot deelname

Schouw Park Klarenbeek medio september / oproep tot deelname

3 september 2019

Schouw park Klarenbeek  Algemeen De gemeente Arnhem organiseert voor ieder park in Arnhem 2 x per jaar een rondgang (de zgn. “Schouw”) door het park om ter plekke de stand van zaken te te bepalen en eventuele ideeën uit te wisselen. Iedere Arnhemmer kan hieraan deelnemen. Vanuit praktisch oogpunt wordt zo’n wandeling aan het eind … Lees meer

Oproep tot meedenken Bosweg snelheidsmetingen

Oproep tot meedenken Bosweg snelheidsmetingen

3 september 2019

OPROEP tot meedenken! :   Wij roepen wijkbewoners die zich betrokken voelen bij het Bosweg dossier hebben (het verlagen van de snelheid tot 30km/h) op om input te leveren!  BNK is namelijk gevraagd om mee te denken over hoe en waar de meetpunten geplaatst moeten worden om tot goede en realistische snelheidsmetingen op de Bosweg … Lees meer

Enquête Openbaar Vervoer Gemeente Arnhem: verzoek om in te vullen.

Enquête Openbaar Vervoer Gemeente Arnhem: verzoek om in te vullen.

3 september 2019

Van de gemeente ontving BNK onderstaande brief. De gemeente heeft behoefte aan informatie van de inwoners van Arnhem over het openbaar vervoer. De gemeente vraagt haar inwoners daarom om voor 16 september 2019 deze enquête in te vullen.   Brief gemeente Arnhem aan wijkorganisaties  inzake Enquête openbaar vervoer: Brief Gem. Arnhem Enquete OV wijkorganisaties 0919 … Lees meer

Jacobiberg: verbouwing tot kindercentrum (BSO en kinderdagverblijf) “Elfenbosch”

Jacobiberg: verbouwing tot kindercentrum (BSO en kinderdagverblijf) “Elfenbosch”

13 augustus 2019

Update 8 augustus 2019 Naar aanleiding van het verstrekken van de definitieve vergunning (zie: update 21 maart 2019) hebben een aantal betrokkenen, waaronder Wim Teeuwisse en Kees Kleinendorst (beiden bestuurslid BNK) hun teleurstelling geuit over de procesgang bij het college van burgemeester en wethouders. De brief kunt u hier inzien door op de link te … Lees meer

Nieuwsbrief BNK Nr. 2 , maart 2019 is verschenen!

Nieuwsbrief BNK Nr. 2 , maart 2019 is verschenen!

25 maart 2019

Onze nieuwsbrief nr 2 van Maart 2019 is verschenen en aan de bij ons ingeschreven contactpersonen verstuurd. U kan onze nieuwsbrief ook hier op onze site lezen:   201903_Nieuwsbrief BNK   Opmerking: Sommige Browsers openen de nieuwsbrief niet, maar downloaden die automatisch en slaan die op in de Downloads-map, van waaruit u de nieuwsbrief dan … Lees meer

Bomen in Arnhem: Leuke en interessante weetjes!

Bomen in Arnhem: Leuke en interessante weetjes!

12 maart 2019

Van de gemeente Arnhem ontvingen wij informatie over de Arnhemse bomen. Leuke weetjes, hieronder door te lezen in een zogenaamde “Factsheet” , die ons dus ter beschikking is gesteld door de Gemeente. Leuk om te lezen: veel leesplezier! Factsheet Bomen Gemeente Arnhem

Bouwketen op weiland langs de Cattepoelseweg

Bouwketen op weiland langs de Cattepoelseweg

8 maart 2019

Eind februari werd een stuk van het weiland tussen de Braamweg en de Cattepoelseweg ingericht met gele bouwketen en containers. Informatie van de gemeente (zaaknummer #331243) leerde dat deze werden geplaatst ten behoeve van werkzaamheden aan de Apeldoornseweg. Het is een depot  voor de opslag van materieel en materiaal en zal tot aan het einde … Lees meer

Werkzaamheden Bosweg inmiddels afgerond

Werkzaamheden Bosweg inmiddels afgerond

26 februari 2019

De werkzaamheden op en aan de Bosweg inmiddels afgerond. Dat gebeurde ook binnen de daarvoor gestelde tijd. Van diverse kanten is BNK inmiddels benaderd met (negatief) commentaar op de nu aangebrachte aanpassingen/voorzieningen. De strekking van het commentaar is dat de nu genomen maatregelen hun doel niet bereiken (namelijk de snelheid van het gemotoriseerde verkeer voldoende … Lees meer

Uitnodiging startbijeenkomst Bomenplan 13 maart

Uitnodiging startbijeenkomst Bomenplan 13 maart

23 februari 2019

Zoals u wellicht weet gaat de gemeente Arnhem haar beleid rondom Bomen herzien en streeft ernaar dat er voor de zomer van 2019 een nieuw Bomenplan ligt. De gemeente wil dat nadrukkelijk samen met de stad doen, en trapt af op 13 maart met een startbijeenkomst in de Molenplaats. Voor meer informatie : zie bijgaande … Lees meer

Afvalestafette & Landelijke Opschoondag 18 t/m 23 maart

Afvalestafette & Landelijke Opschoondag 18 t/m 23 maart

22 februari 2019

AFVALESTAFETTE & LANDELIJKE OPSCHOONDAG 18 T/M 23 MAART 2019 Samen houden we Arnhem schoon! In de week van 18 – 23 maart organiseert het KinderWijkTeam en natuurcentrum Arnhem de afvalestafette gefaciliteerd door gemeente Arnhem. Deze afvalestafette die de gehele week plaats vindt is de aanloop naar de Landelijke Opschoondag welke plaats vindt op 23 maart. … Lees meer

Bosweg : werkzaamheden binnenkort van start !

Bosweg : werkzaamheden binnenkort van start !

2 februari 2019

De aangekondigde werkzaamheden om de snelheid terug te brengen en de fietsveiligheid te vergroten (zie de artikelen hieronder) gaan nu écht van start. Op dit moment legt men de laatste hand aan de twee parkeerplaatsen langs de Bosweg bij de volkstuinen bovenaan de weg. De afsluitingsborden en een Dixi (verplaatsbaar toilet) zijn reeds geplaatst. Als … Lees meer

Bestuurswijziging

Bestuurswijziging

27 januari 2019

Tot onze spijt heeft ons collega bestuurslid Annemieke van der Zon te kennen gegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen als bestuurslid van BNK. Per 1 januari 2019 maakt Annemieke van der Zon daarom geen deel meer uit van ons bestuur. Wij bedanken Annemieke voor haar inzet en inbreng in de opstartfase van … Lees meer

Parkeerproblemen St.Marten/Sonsbeekkwartier / Uitwerken uitkomst enquete

Parkeerproblemen St.Marten/Sonsbeekkwartier / Uitwerken uitkomst enquete

25 januari 2019

Update 25 januari 2019 Nu de uitkomst van de enquête bekend is, wil de gemeente optie 1 (‘niet-reguleren’) gaan uitwerken.  Gedacht wordt aan het plaatsen van paaltjes en bloembakken: dit om onjuist parkeren tegen te gaan.  Wie mee wil werken aan de uitwerking van dit plan kan zich aanmelden via: info@bnkarnhem.nl Voor meer informatie zie … Lees meer

Mogelijkheid indienen bezwaarschrift Inrichting buitenruimte Kindercentrum Jacobiberg/ Bijeenkomst bezorgde buurtbewoners

Mogelijkheid indienen bezwaarschrift Inrichting buitenruimte Kindercentrum Jacobiberg/ Bijeenkomst bezorgde buurtbewoners

19 januari 2019

Op 9 januari jongstleden heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op initiatief van een aantal buurtbewoners, die zich zorgen maken over de inrichting van de buitenruimte bij Kindercentrum Jacobiberg. De initiatienemers van deze bijeenkomst hebben een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld en gevraagd om dat op de site van BNK te plaatsen, net zoals dat is gebeurd in … Lees meer