Schouw Park Klarenbeek medio september /  oproep tot deelname

Schouw Park Klarenbeek medio september / oproep tot deelname

3 september 2019

Schouw park Klarenbeek  Algemeen De gemeente Arnhem organiseert voor ieder park in Arnhem 2 x per jaar een rondgang (de zgn. “Schouw”) door het park om ter plekke de stand van zaken te te bepalen en eventuele ideeën uit te wisselen. Iedere Arnhemmer kan hieraan deelnemen. Vanuit praktisch oogpunt wordt zo’n wandeling aan het eind … Lees meer

Oproep tot meedenken Bosweg snelheidsmetingen

Oproep tot meedenken Bosweg snelheidsmetingen

3 september 2019

OPROEP tot meedenken! :   Wij roepen wijkbewoners die zich betrokken voelen bij het Bosweg dossier hebben (het verlagen van de snelheid tot 30km/h) op om input te leveren!  BNK is namelijk gevraagd om mee te denken over hoe en waar de meetpunten geplaatst moeten worden om tot goede en realistische snelheidsmetingen op de Bosweg … Lees meer

Enquête Openbaar Vervoer Gemeente Arnhem: verzoek om in te vullen.

Enquête Openbaar Vervoer Gemeente Arnhem: verzoek om in te vullen.

3 september 2019

Van de gemeente ontving BNK onderstaande brief. De gemeente heeft behoefte aan informatie van de inwoners van Arnhem over het openbaar vervoer. De gemeente vraagt haar inwoners daarom om voor 16 september 2019 deze enquête in te vullen.   Brief gemeente Arnhem aan wijkorganisaties  inzake Enquête openbaar vervoer: Brief Gem. Arnhem Enquete OV wijkorganisaties 0919 … Lees meer

Nieuwsbrief BNK Nr. 2 , maart 2019 is verschenen!

Nieuwsbrief BNK Nr. 2 , maart 2019 is verschenen!

25 maart 2019

Onze nieuwsbrief nr 2 van Maart 2019 is verschenen en aan de bij ons ingeschreven contactpersonen verstuurd. U kan onze nieuwsbrief ook hier op onze site lezen:   201903_Nieuwsbrief BNK   Opmerking: Sommige Browsers openen de nieuwsbrief niet, maar downloaden die automatisch en slaan die op in de Downloads-map, van waaruit u de nieuwsbrief dan … Lees meer

Bouwketen op weiland langs de Cattepoelseweg

Bouwketen op weiland langs de Cattepoelseweg

8 maart 2019

Eind februari werd een stuk van het weiland tussen de Braamweg en de Cattepoelseweg ingericht met gele bouwketen en containers. Informatie van de gemeente (zaaknummer #331243) leerde dat deze werden geplaatst ten behoeve van werkzaamheden aan de Apeldoornseweg. Het is een depot  voor de opslag van materieel en materiaal en zal tot aan het einde … Lees meer

Werkzaamheden Bosweg inmiddels afgerond

Werkzaamheden Bosweg inmiddels afgerond

26 februari 2019

De werkzaamheden op en aan de Bosweg inmiddels afgerond. Dat gebeurde ook binnen de daarvoor gestelde tijd. Van diverse kanten is BNK inmiddels benaderd met (negatief) commentaar op de nu aangebrachte aanpassingen/voorzieningen. De strekking van het commentaar is dat de nu genomen maatregelen hun doel niet bereiken (namelijk de snelheid van het gemotoriseerde verkeer voldoende … Lees meer

Uitnodiging startbijeenkomst Bomenplan 13 maart

Uitnodiging startbijeenkomst Bomenplan 13 maart

23 februari 2019

Zoals u wellicht weet gaat de gemeente Arnhem haar beleid rondom Bomen herzien en streeft ernaar dat er voor de zomer van 2019 een nieuw Bomenplan ligt. De gemeente wil dat nadrukkelijk samen met de stad doen, en trapt af op 13 maart met een startbijeenkomst in de Molenplaats. Voor meer informatie : zie bijgaande … Lees meer

Afvalestafette & Landelijke Opschoondag 18 t/m 23 maart

Afvalestafette & Landelijke Opschoondag 18 t/m 23 maart

22 februari 2019

AFVALESTAFETTE & LANDELIJKE OPSCHOONDAG 18 T/M 23 MAART 2019 Samen houden we Arnhem schoon! In de week van 18 – 23 maart organiseert het KinderWijkTeam en natuurcentrum Arnhem de afvalestafette gefaciliteerd door gemeente Arnhem. Deze afvalestafette die de gehele week plaats vindt is de aanloop naar de Landelijke Opschoondag welke plaats vindt op 23 maart. … Lees meer

Bosweg : werkzaamheden binnenkort van start !

Bosweg : werkzaamheden binnenkort van start !

2 februari 2019

De aangekondigde werkzaamheden om de snelheid terug te brengen en de fietsveiligheid te vergroten (zie de artikelen hieronder) gaan nu écht van start. Op dit moment legt men de laatste hand aan de twee parkeerplaatsen langs de Bosweg bij de volkstuinen bovenaan de weg. De afsluitingsborden en een Dixi (verplaatsbaar toilet) zijn reeds geplaatst. Als … Lees meer

Bestuurswijziging

Bestuurswijziging

27 januari 2019

Tot onze spijt heeft ons collega bestuurslid Annemieke van der Zon te kennen gegeven om per 1 januari 2019 te willen stoppen als bestuurslid van BNK. Per 1 januari 2019 maakt Annemieke van der Zon daarom geen deel meer uit van ons bestuur. Wij bedanken Annemieke voor haar inzet en inbreng in de opstartfase van … Lees meer

Parkeerproblemen St.Marten/Sonsbeekkwartier / Uitwerken uitkomst enquete

Parkeerproblemen St.Marten/Sonsbeekkwartier / Uitwerken uitkomst enquete

25 januari 2019

Update 25 januari 2019 Nu de uitkomst van de enquête bekend is, wil de gemeente optie 1 (‘niet-reguleren’) gaan uitwerken.  Gedacht wordt aan het plaatsen van paaltjes en bloembakken: dit om onjuist parkeren tegen te gaan.  Wie mee wil werken aan de uitwerking van dit plan kan zich aanmelden via: info@bnkarnhem.nl Voor meer informatie zie … Lees meer

Mogelijkheid indienen bezwaarschrift Inrichting buitenruimte Kindercentrum Jacobiberg/ Bijeenkomst bezorgde buurtbewoners

Mogelijkheid indienen bezwaarschrift Inrichting buitenruimte Kindercentrum Jacobiberg/ Bijeenkomst bezorgde buurtbewoners

19 januari 2019

Op 9 januari jongstleden heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op initiatief van een aantal buurtbewoners, die zich zorgen maken over de inrichting van de buitenruimte bij Kindercentrum Jacobiberg. De initiatienemers van deze bijeenkomst hebben een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld en gevraagd om dat op de site van BNK te plaatsen, net zoals dat is gebeurd in … Lees meer

Elfenbosch/Jacobiberg : Vergunning inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf achteraf verleend

Elfenbosch/Jacobiberg : Vergunning inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf achteraf verleend

3 januari 2019

2 januari 2019 Op 21 december 2018 heeft het College van  burgemeester en wethouders (B&W) van Arnhem de vergunning voor de inrichting van de buitenruimte van kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg verleend. Het gaat hier om het achteraf goedkeuren (!)  van wat eerder zonder vergunning is gerealiseerd. De goedkeuring is gebaseerd op een advies van de Omgevingsdienst Regio … Lees meer

Schapenhek weide bij zwembad Klarenbeek vervangen

Schapenhek weide bij zwembad Klarenbeek vervangen

16 december 2018

U heeft het bij uw wandeling door het mooie park Klarenbeek wellicht opgemerkt: het hekwerk van de weide bij zwembad Klarenbeek verkeerde tot voor kort in erg slechte staat. Veel palen waren verrot en het prikkeldraad zat op een aantal plaatsen los. De afgelopen weken heeft de gebruiker – stadsboerderij Presikhaaf – het oude hek … Lees meer

BNK-Nieuwsbrief Nr. 1 / “enquête”

BNK-Nieuwsbrief Nr. 1 / “enquête”

11 december 2018

Onze eerste BNK nieuwsbrief is in oktober verzonden. De nieuwsbrief is aan u verstuurd wanneer wij daarvoor van u in het verleden een aanmelding hebben ontvangen. De nieuwsbrief is hier te lezen: Nieuwsbrief BNK Arnhem Nr. 1 0918 Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen hebben maar dat in de toekomst toch willen? Dan kunt u … Lees meer

Notenboom Bosweg gaat sneuvelen

Notenboom Bosweg gaat sneuvelen

15 oktober 2018

Update 15 oktober 2018 De gemeente heeft voor de kap van deze markante (noten)boom een omgevingsvergunning verstrekt   19  september 2018 De – voor vele wandelaars- markante notenboom achter de witte boerderij aan de Bosweg is nagenoeg dood en staat op de nominatie om gekapt te worden. Er is een kapvergunning voor aangevraagd. Geertje de … Lees meer

Leefbaarheid en veiligheid in ons gebied / Veiligheidsagenda burgemeester Marcouch

19 september 2018

BNK werd uitgenodigd in gesprek te gaan met John Wijnbergen en Ien Kiggen van Team Leefomgeving Noord Oost (TLO NO), gemeente Arnhem n.a.v. de veiligheidsagenda die Burgemeester Marcouch wil opstellen. Burgemeester Marcouch wil een wijkveiligheidsagenda opstellen en heeft de Teams Leefomgeving gevraagd om hierover in gesprek te gaan met inwoners. Team Leefomgeving Noord Oost heeft … Lees meer

Noodlokalen tijdelijke uitbreiding Arentheemcollege geplaatst

Noodlokalen tijdelijke uitbreiding Arentheemcollege geplaatst

18 september 2018

Update 14 september 2018 Het Arentheemcollege heeft aan het eind van vorig schooljaar voortvarend een aantal noodlokalen geplaatst omdat het leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar met circa 100 was gestegen. Helaas vergat men de procedure rond de vergunning af te wachten met als gevolg dat de gebouwen er al stonden toen de aanvraag gepubliceerd werd. … Lees meer