Notenboom Bosweg gaat sneuvelen

Notenboom Bosweg gaat sneuvelen

15 oktober 2018

Update 15 oktober 2018 De gemeente heeft voor de kap van deze markante (noten)boom een omgevingsvergunning verstrekt   19  september 2018 De – voor vele wandelaars- markante notenboom achter de witte boerderij aan de Bosweg is nagenoeg dood en staat op de nominatie om gekapt te worden. Er is een kapvergunning voor aangevraagd. Geertje de … Lees meer

Leefbaarheid en veiligheid in ons gebied / Veiligheidsagenda burgemeester Marcouch

19 september 2018

BNK werd uitgenodigd in gesprek te gaan met John Wijnbergen en Ien Kiggen van Team Leefomgeving Noord Oost (TLO NO), gemeente Arnhem n.a.v. de veiligheidsagenda die Burgemeester Marcouch wil opstellen. Burgemeester Marcouch wil een wijkveiligheidsagenda opstellen en heeft de Teams Leefomgeving gevraagd om hierover in gesprek te gaan met inwoners. Team Leefomgeving Noord Oost heeft … Lees meer

Noodlokalen tijdelijke uitbreiding Arentheemcollege geplaatst

Noodlokalen tijdelijke uitbreiding Arentheemcollege geplaatst

18 september 2018

Update 14 september 2018 Het Arentheemcollege heeft aan het eind van vorig schooljaar voortvarend een aantal noodlokalen geplaatst omdat het leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar met circa 100 was gestegen. Helaas vergat men de procedure rond de vergunning af te wachten met als gevolg dat de gebouwen er al stonden toen de aanvraag gepubliceerd werd. … Lees meer

Referendum / bewonersenquête parkeerplan betaald parkeren UITGESTELD

Referendum / bewonersenquête parkeerplan betaald parkeren UITGESTELD

31 augustus 2018

Enquête over parkeren uitgesteld Op maandag 2018 27 augustus heeft een aantal vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem weer indringend over het parkeerplan Sint Marten/Sonsbeekkwartier gesproken met leden van de werkgroep.  In de loop van deze inhoudelijke bespreking werd steeds duidelijker dat de gemeente Arnhem vele vragen van de werkgroepleden nog niet kan beantwoorden. Daarom is … Lees meer

Brief BNK aan directie Kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg m.b.t. bouw keerwanden zonder passende vergunning

Brief BNK aan directie Kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg m.b.t. bouw keerwanden zonder passende vergunning

14 augustus 2018

Eerder is op deze site melding gemaakt van het, in strijd met de verleende vergunningen, plaatsen van de grote betonnen keerwanden en een dito schuur op de buitenruimte van het kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg. Zoals u eerder op de site heeft kunnen lezen zijn, mede door actie van BNK, de werkzaamheden stilgelegd door ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem). … Lees meer

Prijswinnaars inschrijving BNK bekend / Folders BNK verspreid

Prijswinnaars inschrijving BNK bekend / Folders BNK verspreid

24 juli 2018

Begin deze maand zijn de folders van BNK verspreid binnen ons ‘werkgebied’. Er hebben zich veel belangstellenden ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Iets waar het bestuur van BNK zeer verguld mee is! Folder: Folder Bewonersnetwerk Klarenbeek e.o. (BNK_Arnhem)_07-18 Inmiddels zijn ook de prijswinnaars bekend (Onder de eerste vijftig inzenders zijn vijf consumptiebonnen verloot van 10 euro, … Lees meer

Vervolgbijeenkomst bewonersavond d.d.25 juni van Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost.

Vervolgbijeenkomst bewonersavond d.d.25 juni van Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost.

15 juni 2018

De vervolgbijeenkomst met het thema ‘eenzaamheid in de wijk” heeft inmiddels plaatsgevonden. Zodra er een verslag beschikbaar is van deze bewonersavond zullen wij dat op onze site publiceren. Historie bewonersavonden georganiseerd door Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost: Op 4 april 2018 heeft op uitnodiging van het gemeentelijke Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost een bewonersavond plaatsgevonden. Alle wijkvertegenwoordigers … Lees meer

Voorrangsregeling pad Jacobiberg / Thomas á Kempislaan

Voorrangsregeling pad Jacobiberg / Thomas á Kempislaan

15 juni 2018

BNK Arnhem heeft de gemeente er op geattendeerd dat de verkeerssituatie op de Thomas á Kempislaan bij de ingang naar de Jacobiberg onduidelijk en onveilig is. Het pad, dat toegang geeft tot de Jacobiberg en een paar woningen, is ook de toegangsweg voor “Het Elfenbosch” : het nieuwe kinderdagverblijf en -opvang. Na overleg met BNK  … Lees meer

Parkhek bovenaan de Hommelseweg verplaatst

Parkhek bovenaan de Hommelseweg verplaatst

15 juni 2018

Het parkhek bij het waterpompstation van Vitens is in opdracht van de gemeente verplaats, omdat (brom)fietsers komend vanaf de Weg naar de Steenen Tafel moeite hebben om net na de bocht dit hek te ontwijken. Het hek is nu een aantal meters in de richting van de Bosweg/Wagnerlaan opgeschoven. Tevens zijn er duidelijke markeringen op … Lees meer

“Aanmoedigingsboek” van Gemeente voor BNK Arnhem

“Aanmoedigingsboek” van Gemeente voor BNK Arnhem

16 mei 2018

“Drie dubbele wijkwaarde”. De gemeente Arnhem geeft sinds een jaar ruim baan aan wijken en wijkbewoners.  Dit gebeurt onder het motto: ‘Van wijken weten’. Arnhem kent tegenwoordig een tiental teams Leefomgeving die contact zoeken met de wijkbewoners.  In overleg met de burgers wordt bepaald waaraan behoeft is. Het bewonersnetwerk Klarenbeek Arnhem (BNK Arnhem) heeft daarop … Lees meer

Nieuwe bomen Thomas á Kempislaan geplant

Nieuwe bomen Thomas á Kempislaan geplant

10 april 2018

Inmiddels zijn twee nieuwe jonge rode beuken geplant aan weerszijden van het ‘Koepad’, de ingang van park Klarenbeek aan de Thomas á Kempislaan. Over 50 jaar staan hier mooie volle bomen.  

Beleid bomen kappen in onze wijk

Beleid bomen kappen in onze wijk

20 februari 2018

Beleid bomen kappen in onze wijk Ons woongebied valt onder de “Groene Zone”, van de gemeente. Dit houdt in dat zowel, voor particulieren als overheid, een kapvergunning moet worden aangevraagd. Het is niet toegestaan om bomen te kappen op eigen terrein. Meer informatie is te vinden op de gemeentesite, “Spelregels van ons groen”. Zie ook: … Lees meer

Bomen Thomas á Kempislaan gekapt

Bomen Thomas á Kempislaan gekapt

20 februari 2018

De twee grote eiken aan de Thomas a Kempislaan zijn inmiddels gekapt. Zoals eerder gemeld heeft de gemeente toegezegd om te herplanten.     Oorspronkelijke Artikel: Kappen bomen Thomas á Kempislaan In park Klarenbeek worden deze winter bomen gekapt, waarvan twee aan de Thomas á Kempislaan. Daarnaast staan een aantal bomen in het park op … Lees meer