Verkeersveiligheid: De Hommelseweg gaat in 2021 op de schop! (Inclusief kruispunt Dalweg / Thomas á Kempislaan)

18 oktober 2020By martijnrothuizen_27u1v64pActuele aandachtspunten

Update oktober 2010 Over de aangevraagde subsidie zou eind september/ begin oktober door het ministerie van Verkeer en Waterstaat een besluit genomen worden. Het ministerie heeft veel aanvragen voor subsidie ontvangen en is deze nu aan  het beoordelen. De beslistermijn is met 6 weken verlengd. Dat betekent dat er op z’n vroegst eind november pas … Lees meer

Verkeersveiligheid Bosweg / Ontwikkelingen snelheidsremmende maatregelen

12 juli 2020By martijnrothuizen_27u1v64pActuele aandachtspunten

Update november 2020 Stand van zaken snelheid beperkende maatregelen Bosweg In oktober 2020 zijn door de Gemeente opnieuw snelheidsmetingen op de Bosweg verricht. Deze hebben plaatsgevonden in de “flauwe bocht” onderaan de heuvel. De grafieken laten zien dat er nog steeds te hard wordt gereden: “heuvel op” rijdt 67% te hard. “Heuvel af ” is … Lees meer

Jacobiberg: verbouwing tot kindercentrum (BSO en kinderdagverblijf) “Elfenbosch”

13 augustus 2019By martijnrothuizen_27u1v64pArchief

Update 8 augustus 2019 Naar aanleiding van het verstrekken van de definitieve vergunning (zie: update 21 maart 2019) hebben een aantal betrokkenen, waaronder Wim Teeuwisse en Kees Kleinendorst (beiden bestuurslid BNK) hun teleurstelling geuit over de procesgang bij het college van burgemeester en wethouders. De brief kunt u hier inzien door op de link te … Lees meer

Beheervisie park Klarenbeek

10 april 2018By martijnrothuizen_27u1v64pArchief

Update april 2018: Inmiddels hebben wij van de gemeente begrepen dat er géén nieuwe visie voor het park wordt opgesteld. Volgens het gemeentebestuur is de kwaliteit van park Klarenbeek voldoende ingebed in de groennota’s die recent zijn vastgesteld. Het bewonersnetwerk blijft hierover met de gemeente van gedachten wisselen. We houden u op de hoogte.   … Lees meer

Beleid bomen kappen in onze wijk

20 februari 2018By martijnrothuizen_27u1v64pArchief

Beleid bomen kappen in onze wijk Ons woongebied valt onder de “Groene Zone”, van de gemeente. Dit houdt in dat zowel, voor particulieren als overheid, een kapvergunning moet worden aangevraagd. Het is niet toegestaan om bomen te kappen op eigen terrein. Meer informatie is te vinden op de gemeentesite, “Spelregels van ons groen”. Zie ook: … Lees meer

Contacten met andere wijken

20 februari 2018By martijnrothuizen_27u1v64pArchief

Onze wijk wordt omringd door een groot aantal andere wijken: Alteveer- ’t Cranevelt, St. Marten- Sonsbeekkwartier, Klarendal- Vogelwijk, Angerenstein, Geitenkamp- Monnikenhuizen en Saksen Weimar. In al deze wijken bestaan- sinds kortere of langere tijd- wijkvereningen of wijkcomités. Sinds de start van ons bewonersnetwerk legden wij contact met de vertegenwoordigers van deze organisaties. Naast kennismaken werd … Lees meer

Bomen Thomas á Kempislaan gekapt

20 februari 2018By martijnrothuizen_27u1v64pArchief No Comments

De twee grote eiken aan de Thomas a Kempislaan zijn inmiddels gekapt. Zoals eerder gemeld heeft de gemeente toegezegd om te herplanten.     Oorspronkelijke Artikel: Kappen bomen Thomas á Kempislaan In park Klarenbeek worden deze winter bomen gekapt, waarvan twee aan de Thomas á Kempislaan. Daarnaast staan een aantal bomen in het park op … Lees meer