Uitnodiging: Noteer in uw agenda: Dinsdag 20 september 2022 19.30 uur ! Bespreken concept buurtprogramma met de Gemeente

24 juli 2022By PeterNieuws

Buurtprogramma Klarenbeek e.o.  2022-2023 in concept  gereed Voor een aantal wijken in Arnhem heeft de gemeente Arnhem inmiddels ‘wijkprogramma’s’ ontwikkeld. (https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/wijkactieplannen) BNK heeft voorgesteld voor het gebied Klarenbeek en omgeving een eigen ‘buurtprogramma’ te ontwikkelen. Dit, omdat  ‘Klarenbeek’ nu wel erg ‘verstopt’ is  op de gemeentelijk website (https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/wijkactieplannen). Volgens de grenzen van het CBS (Centraal … Lees meer

Volgend BNK bestuursoverleg donderdag 1 september 2022.

7 juli 2022By PeterNieuws

Het eerstvolgend BNK bestuursoverleg staat geagendeerd voor Donderdag 1 september 2022: Aanvang :19.00 uur Einde      : 21.00 uur Het bestuursoverleg zal plaatsvinden in de gelagkamer van De Drie Gasthuizen aan de Rosendaalseweg. De agenda voor het overleg is nog niet vastgesteld en wordt zo spoedig mogelijk op de site  gemaakt. Het complete vergaderschema … Lees meer

Herinrichting van gebied ” De Braamberg” Denk mee!! (enquete)

31 mei 2022By PeterNieuws

Wat wilt u dat er gaat gebeuren met het groengebied rond De Braamberg Eerder hebben we op onze website geschreven dat de gemeente Arnhem van plan is het gebied rond De Braamberg opnieuw in te richten Zie: Inrichting groengebied ronde De Braamberg Op dit moment is het overleg hierover in een volgende fase aangeland. In … Lees meer

Status Park Klarenbeek

22 mei 2022By PeterActuele aandachtspunten, Nieuws

De huidige status is van Park Klarenbeek is: ‘gemeentelijk stadspark’. BNK wil echter dat Park Klarenbeek de status krijgt van een ‘gemeentelijk monument’. Die wijziging is niet zo maar een woordenspel: die andere status (gemeentelijk monument)  is van groot belang. Een gemeentelijk monument is “een  landschappelijke structuur die op grond van een (gemeentelijke)monumentenverordening bescherming geniet … Lees meer

Toekomst paardenweides Park klarenbeek bekend

22 mei 2022By PeterNieuws

Afdeling Bossen en Parken heeft meegedeeld dat de niet meer in gebruik zijnde paardenweides zullen blijven gereserveerd voor toekomstige paardenhouders. Ondanks de vele goede ideeën die vanuit de buurt zijn aangedragen wil de gemeente deze weides  reserveren voor toekomstige uitruil met andere plekken waar hobbyweides zullen gaan verdwijnen. Tot het zover is, zal er terughoudend worden … Lees meer

Illegale bouw op terrein Bosweg 1

22 mei 2022By PeterNieuws

In maart 2022 ontdekte een oplettende wandelaar dat er op het terrein van 4Your Care (beter bekend als de Arnhemse Buitenschool) aan de Bosweg 1 in park Klarenbeek dat er een zevental containers werden geplaatst. Contact hierover met de Omgevingsdienst (ODRA) leerde, dat er inderdaad geen toestemming aangevraagd was. Helaas waren de werkzaamheden al – … Lees meer

Aanpassing oversteekplaats Thomas á Kempislaan

3 mei 2022By PeterArchief

2 mei 2022  De gemeente heeft begin deze maand de oversteekplaats tussen de scholen Het Thomas á Kempiscollege en Het Venster opnieuw aangepakt. Na de grootscheepse renovatie van de gehele laan bleek de oversteek ter plaatse van beide scholen toch onvoldoende veilig. Mede doordat regelmatig touringbussen ter hoogte van deze oversteek parkeerden, liet de overzichtelijkheid … Lees meer

Gesprek Bewonersnetwerk Klarenbeek met wethouder Jan van Dellen.

10 april 2022By PeterArchief

Op donderdag 10 maart 2022 heeft het Bewonersnetwerk (BNK) gesproken met wethouder Jan van Dellen over een aantal zaken die voor onze wijk van belang zijn.  Hoewel kort hierna de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zou plaatsvinden en er een nieuw bestuur zal komen, is het toch van belang met de wethouder in gesprek te … Lees meer

Inrichting groengebied rond De Braamberg / Braamberg Nieuwsbrief Nr. 2

26 februari 2022By PeterArchief

Groengebied rond De Braamberg Sinds oktober 2021 (zie bericht op onze website: : Nieuwsbrief Nr. 1 Braamberg herinrichting) is er intensief overleg geweest over de de inrichting groengebied rond De Braamberg. Er is overlegd met diverse personen namens Rijnstaten en De Braamberg. Er wordt ook bekeken hoe andere gebruikers van het gebied hierbij betrokken kunnen … Lees meer