Besteding budget groot onderhoud paden en wegen.

 

Besteding budgetten in onze wijk

De gemeente Arnhem heeft op de begroting jaarlijks twee – forse – bedragen staan voor groot onderhoud en onderhoud groen.  Van de post ‘onderhoud groen’ worden kleine plantsoenen en groenstroken onderhouden en groot onderhoud is voor het in goede conditie houden van o.a. de wegen en trottoirs is onze gemeente. Daarnaast is er ook nog een post voor onderhoud van parken zoals ‘ons’ Klarenbeek. Op 15 juli 2020 heeft BNK een wandeling door Park Klarenbeek georganiseerd en met de belangstellenden  en gemeente te bekeken welke criteria de gemeente hanteert voor het onderhoud van Park Klarenbeek en welke suggesties bewoners zelf hebben. Zie voor meer informatie: Informatieve-rondgang Park Klarenbeek

Welk groot onderhoud in onze wijk?

Op donderdag 17 juni 2021 heeft wederom, in samenwerking tussen de gemeente Arnhem en BNK,  een schouw wandeling plaats gevonden om de invulling van de post groot onderhoud nader te bekijken. De afgelopen periode is BNK in gesprek geweest met de direct betrokkenen van de gemeente. Deze hebben ons inzicht gegeven in de werkwijze en de besteding van de budgetten. Zo kiest de gemeente Arnhem er niet voor het totale budget in gelijke porties over de wijken van Arnhem te verdelen maar  er wordt jaarlijks gekeken wat er noodzakelijk en wenselijk is. Daarbij wordt vijf jaar vooruit gekeken. De concept lijst met uit te voeren werkzaamheden wordt ieder jaar in september vastgesteld.

Ook voor onze wijk is deze concept lijst voor de komende jaren vervaardigd:

Het concept plan (een kaart met daarop in kleur aangegeven op welke locaties de gemeente van plan is in de periode 2021-2026 groot onderhoud uit te voeren) kunt u bekijken door op de volgende link te klikken: HIER inzien: Conceptplan groot onderhoud Klarenbeek e.o. 2021-2026

De bijbehorende toelichting/legenda treft u HIER: toelichting /legenda groot onderhoud   aan.