Het bestuur van Stichting Bewonersnetwerk Arnhem (BNK Arnhem)  heeft het jaarverslag 2022 goedgekeurd en gepubliceerd.

Het BNK jaarverslag 2022 kunt u HIER  integraal lezen.

Ons jaarverslag is ter kennisneming ook verstuurd aan het college van B&W, de gemeenteraad en raadsvolgers.