Bomen over Bomen

Onder deze titel is de gemeente begin dit jaar met een groot aantal betrokken bewoners in gesprek gegaan over het bestaande bomenbeleid van de gemeente Arnhem. Aanleiding was de onvrede en het onbegrip onder bewoners over het kapbeleid dat de gemeente. Op de drukbezochte bijeenkomst zijn tal van onderwerpen aangesneden. (zie hieronder).

In een aantal sessies – de zogenaamde “bomencafé’s ‘  zijn deze onderwerpen aan de orde geweest:

 

 

In afwachting van de uitkomst heeft de wethouder besloten ‘pas-op-de-plaats’ te maken en geen kap- en snoeiwerkzaamheden meer uit te laten voeren. De intensieve gesprekken hebben uiteindelijk geresulteerd in een concept-bomenplan (d.d. 26-09-2019) dat het beleid voor de komende jaren vast legt. Zie:

Concept Bomenplan Gemeente Arnhem 26092019

 

Het is de bedoeling dat dit conceptplan nog éénmaal openbaar wordt besproken en – na eventuele aanpassingen- aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.