Eind februari werd een stuk van het weiland tussen de Braamweg en de Cattepoelseweg ingericht met gele bouwketen en containers.

Informatie van de gemeente (zaaknummer #331243) leerde dat deze werden geplaatst ten behoeve van werkzaamheden aan de Apeldoornseweg. Het is een depot  voor de opslag van materieel en materiaal en zal tot aan het einde van het werk (geplande oplevering in week 32, rond 9 juli) in gebruik blijven.

Na oplevering zal het terrein onder toezicht van de gemeente in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Er vinden geen bouwactiviteiten plaats binnen de grenzen van het depot.

De direct aanwonenden op de Cattepoelseweg zijn via een flyer door de aannemer (Heijmans) geïnformeerd. Echter de bewoners van de hoger gelegen straten met uitzicht op het depot zijn niet geïnformeerd, waardoor er bij hen onrust ontstond bij het plotselinge zien van de bouwketen.

Voor de werkzaamheden aan de Apeldoornseweg is namens Heijmans een omgevingsmanager aangesteld.

Planning en contactgegevens zijn te vinden op deze website:

https://www.reconstructieapeldoornseweg.nl/