Eerder is op deze site melding gemaakt van het, in strijd met de verleende vergunningen, plaatsen van de grote betonnen keerwanden en een dito schuur op de buitenruimte van het kinderdagverblijf Elfenbosch/Jacobiberg. Zoals u eerder op de site heeft kunnen lezen zijn, mede door actie van BNK, de werkzaamheden stilgelegd door ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem).

BNK heeft op grond van deze bouwactiviteiten een brief verzonden aan de directie van kinderdagverblijf  Elfenbosch/Jacobiberg en spreekt in deze brief haar teleurstelling uit over de gevolgde werkwijze en het gebrek aan openheid.

Voor de volledige inhoud van de door BNK aan de directie Kinderdagverblijf Jacobiberg/Elfenbosch verzonden brief zie:

Brief BNK aan directie Kinderdagverblijf Jacobiberg inz. bouw buitenruimte. 080818

 

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de raadsleden van de gemeente Arnhem. De ontwikkelingen rond Jacobiberg heeft de aandacht van meerdere raadsleden.