Buurtprogramma klarenbeek e.o. ‘verdwenen’.

Tot onze – en die van Team Leefomgeving van de gemeente zelf –  verbazing is het opgestelde programma voor onze buurt voor 2023 niet meer terug te vinden binnen de gemeentelijke plannen.

Samen met team Leefomgeving (TLO) van de gemeente hebben wij op 22 september 2022 een avond georganiseerd om wensen te inventariseren en deze te vertalen naar een activiteitenlijst voor de komende periode.

zie: Buurtprogramma Klarenbeek e.o.

zie ook: Uitwerking buurtprogramma Klarenbeek e.o.

en: Klarenbeek e.o. eigen buurtprogramma

In eerste instantie was ons buurtprogramma te vinden op de site van de gemeente Arnhem. Maar: recent bleek het buurtprogramma Klarenbeek e.o. te zijn verdwenen van de gemeentelijke website! Navraag hierover leerde ons dat de gemeente zelf inmiddels andere ideeën heeft om – voor de komende jaren wijk- of buurtgerichte activiteiten anders in te vullen.

Wij betreuren deze wijze van handelen. Dat is niet alleen omdat er  kennelijk andere inzichten zijn ontstaan die niet met BNK zijn gecommuniceerd, maar ook en vooral omdat op deze wijze burgerinitiatieven niet bepaald worden gestimuleerd.

BNK heeft in januari aan het college van B&W om uitleg en opheldering gevraagd. (Zie onze brief aan B&W hieromtrent: BNK brief college B&W inz. buurtplan 2023). Helaas is op ons verzoek om  opheldering tot op heden niet gereageerd.

Daarom hebben wij dus opnieuw de burgemeester / Het college van B&W gevraagd om een spoedige reactie. Wij zijn zeer benieuwd naar de redenen van de bij de gemeente die tot de gewijzigde inzichten hebben geleid. en houden u uiteraard op de hoogte.