Verslag experimentele rondwandeling (‘schouw’) op 17 juni m.b.t. “groot onderhoud wegen en paden” in onze wijk

20 juni 2021By PeterNieuws

Groot onderhoud wegen en paden in onze wijk De gemeente Arnhem heeft jaarlijks een budget van vele miljoenen voor ‘groot onderhoud’ in de begroting opgenomen. Dat geld wordt gelukkig niet gelijkelijk verdeeld over de verschillende wijken maar men kijkt kritisch naar waar groot onderhoud van wegen en paden nodig is. Daarbij kijkt men niet slechts … Lees meer

Uitnodiging om te praten over luchtkwaliteit en houtrook in onze buurt/wijk (woensdag 7 juli 19.30 u- 21.00u, online via Zoom)

20 juni 2021By PeterNieuws

Van  de Gemeente Arnhem, in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu Gelderland, ontvingen wij onderstaande uitnodiging (die is dus  aan alle bewoners van de wijk gericht!) : Gemeente Arnhem en Natuur en Milieu Gelderland nodigen u als wijkraad, -platform, -vertegenwoordiger of bewoner uit om (online) van gedachten te wisselen over luchtkwaliteit en houtrook in uw … Lees meer

Besteding budget groot onderhoud paden en wegen.

1 juni 2021By PeterNieuws

Besteding budget groot onderhoud paden en wegen.   Besteding budgetten in onze wijk De gemeente Arnhem heeft op de begroting jaarlijks twee – forse – bedragen staan voor groot onderhoud en onderhoud groen.  Van de post ‘onderhoud groen’ worden kleine plantsoenen en groenstroken onderhouden en groot onderhoud is voor het in goede conditie houden van … Lees meer

Nieuwe bestuursleden aangetreden: BNK bestuur is voltallig.

28 mei 2021By PeterNieuws

Nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Na oproepen op onze website en in de nieuwsbrieven hebben we enkele reacties gehad en gesprekken gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat we ons bestuur hebben kunnen aanvullen met twee nieuwe leden: Marry Buijsrogge en Alec Went. Marry woont op de Van Heutszlaan en Alec op de Braamweg. Zij hebben beiden een … Lees meer

Eerstvolgend BNK bestuursoverleg dinsdag 20 juli. Agenda nog niet vastgesteld

27 mei 2021By PeterNieuws

Het eerstvolgend BNK bestuursoverleg zal plaatsvinden op dinsdag 20 juli  2021. Aanvang 19.30 uur. Einde 21.30u. De bestuursvergaderingen vinden normaal gesproken plaats in de vergaderruimte van het zwembad Klarenbeek. Echter; zolang de Covid -19 crisis voortduurt wordt er niet fysiek vergaderd maar via een video-conferentie. De agenda voor dit bestuursoverleg is  nog niet vastgesteld, maar … Lees meer

Prachtige gietijzeren wegwijzers weer terecht!

30 april 2021By PeterNieuws

Mede dankzij inspanningen van een gebiedsopzichter van de gemeente met gevoel voor ons erfgoed zijn de wegwijzers weer teruggevonden. Ze lagen ergens in een hoek van de gemeentewerf opgeslagen en worden momenteel gerestaureerd. De wijzers zijn van gietijzer en kunnen alleen door een gespecialiseerd bedrijf worden gerepareerd. Daarna zullen ze opnieuw worden voorzien van de originele … Lees meer

Glibberpad bij zwembad Klarenbeek wordt opgeknapt

30 april 2021By PeterNieuws

Het bospad dat langs de parkeerplaats van zwembad Klarenbeek loopt wordt veel gebruikt: niet alleen tijdens de coronaperiode door wandelaars maar ook door de zwemmers van de omliggende wijken. Al geruime tijd is dit pad nagenoeg onbegaanbaar tijdens/na regenval. hierdoor is het pad steeds breder geworden en heeft het inmiddels bijna de omvang van een … Lees meer

Jaarverslag 2020 BNK Arnhem gepubliceerd.

8 februari 2021By PeterNieuws

Het bestuur van Stichting Bewonersnetwerk Arnhem (BNK Arnhem)  heeft het jaarverslag 2020 goedgekeurd en gepubliceerd.   Het BNK jaarverslag 2020 kunt u hier lezen:   Jaarverslag 2020 BNK Arnhem (Stichting Bewonersnetwerk Klarenbeek)

Bomenkap / “Dunningswerkzaamheden” in Park Klarenbeek begonnen

20 december 2020By PeterNieuws

December 2020 Een dag nadat de gemeenteraad definitief heeft toegestemd in het uitvoeren van de voorgenomen dunningswerkzaamheden (het kappen van bomen om het park gezond te houden,  in het geval van Park Klarenbeek zo’n 800 ) , is een bosbouwer gestart met het omzagen van de gemerkte bomen. Gestart is in het deel dat aan … Lees meer