Prachtige oude bewegwijzering Dalweg verdwenen?!

3 juli 2020By PeterNieuws

Aan het kruispunt Dalweg (groenstrook) stond tot voor enige tijd deze prachtige antieke wegwijzer: een sieraad voor  stad en buurt Ze waren gemonteerd op 1 één paal in de groenstrook van de Dalweg op het kruispunt. Op de Google-Earthfoto van juni 2017 was de bewegwijzering nog in vol ornaat aanwezig. Op die van april 2019 … Lees meer

Burgerparticipatie projectvoorstel Update juni 2020

25 juni 2020By PeterNieuws

Update burgerparticipatie juni 2020 Projectvoorstel Burgerparticipatie In april 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het projectvoorstel Aan de slag met Burgerparticipatie en het daarin beschreven proces en activiteiten die bijdragen aan de betrokkenheid van de inwoners van Arnhem Het projectvoorstel is in samenspraak met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, College van B & W, opgesteld door … Lees meer

Werkzaamheden Cattepoelseweg en aanleg “Wadi”

24 juni 2020By PeterNieuws

Update juni 2020: Inmiddels hebben omwonenden bericht ontvangen van de gemeente Arnhem dat – nu de riolering is vernieuwd – het wegdek van de Cattepoelseweg (tussen Wagnerlaan en Heselbergherweg ) zal worden vernieuwd. Deze werkzaamheden zullen volgens plan plaatsvinden tussen 22 juni 2020 en 17 juli 2020. Omdat dit een vrij forse ingreep is met … Lees meer

U kunt lid worden van het Boom kwaliteitsteam van de Gemeente Arnhem !

15 juni 2020By PeterNieuws

Omdat BNK nauw betrokken is bij het Bomenplan van de Gemeente Arnhem ontvingen wij van de Gemeente Arnhem het volgende bericht: Geachte meneer/mevrouw, Begin dit jaar is het Bomenplan door de gemeenteraad vastgesteld. De raad heeft bij de vaststelling een aantal wijzigingen in het plan aangebracht. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het definitieve Bomenplan. Omdat … Lees meer

Eerstvolgend BNK bestuursoverleg op dinsdag 1 september

10 juni 2020By PeterNieuws

Het eerstvolgend BNK bestuursoverleg zal plaats vinden op dinsdag 1 september 2020: Aanvang 19.30 uur. Einde 21.30u De bestuursvergaderingen vinden plaats in de vergaderruimte van het zwembad Klarenbeek. De agenda van het overleg is nog niet vastgesteld maar wordt op deze pagina gepubliceerd zodra deze bekend is. Wilt u in de toekomst een vergadering bijwonen? … Lees meer

Vangnet aan viaduct over de Cattepoelseweg? Vergunning aangevraagd.

3 mei 2020By PeterNieuws

De gemeente Arnhem maakt zich zorgen over het toenemend aantal pogingen tot suïcide vanaf het viaduct op de Apeldoornseweg over de Cattepoelseweg. In een toelichting wordt aangegeven dat men sinds een aantal jaren wordt geconfronteerd met een toenemend aantal suïcidepogingen en suïcides door een sprong van het viaduct. “Er ligt een maatschappelijke noodzaak om maatregelen … Lees meer

Weetjes over onze BNK website!

9 maart 2020By PeterNieuws

Weetjes over onze Website   Sinds april 2018 heeft BNK / Bewonersnetwerk Klarenbeek e.o. een eigen website. (www.BNKArnhem.nl). Sinds deze site “in de lucht” is, hebben we ruim 130 adressen aan ons bestand en onze verzendlijst kunnen toevoegen. Deze bewoners hebben ons hun e-mailadres opgegeven en daarmee krijgen zij twee keer per jaar een digitale … Lees meer

BNK Arnhem : Jaarverslag 2018 gepubliceerd

22 juni 2019By PeterNieuws

Stichtng Bewonersnetwerk Arnhem (BNK Arnhem) heeft het Jaarverslag 2018 gepubliceerd.   Het BNK jaarverslag 2018 kunt u hier lezen: Jaarverslag 2018 BNK Arnhem (Stichting Bewonersnetwerk Klarenbeek)