Januari 2020

Zoals u ook in het verslag van de schouwwandeling in oktober 2019 heeft kunnen lezen, gaat het braakliggende terrein gelegen aan het Koepad bij de Bosweg (eerder in gebruik door een buxuskwekerij)  binnenkort “verdwijnen”” en eindelijk een definitieve bestemming krijgen.

Nadat de buxuskweker zijn werkzaamheden in 2015 had beëindigd, is het terrein verpacht aan een particulier die er met mensen met afstand tot te arbeidsmarkt een natuurtuin van had willen maken. Dit project is echter nooit van de grond gekomen en het terrein ligt nu ruim drie jaar onbeheerd te verwilderen.

Het contract is per januari 2020 verlopen en de gemeente is van plan om dit stuk terug te brengen in de natuurlijke glooiing van de omliggende weides. Het ligt in de bedoeling dat ook hier paarden of koeien zullen gaan grazen. Met het verdwijnen van dit laatste stukje ‘tuin’ komt er een definitief eind aan de strook waar in de jaren vijftig van de vorige eeuw tal van volkstuinen gevestigd waren en daarvóór een deel van de Gemeentelijke Kwekerij. Op een oude foto van zwembad Klarenbeek is dit nog zichtbaar. De strook volkstuinen liep van de “Russische Berg” parallel aan het hek van zwembad Klarenbeek, achter de boerderijen tot aan de bocht in de Bosweg:

 

Wie heeft hiervan nog foto’s? Reactie graag aan onze secretaris:

Mail aan Kees Kleinendorst/ Secretaris BNK Arnhem