Van de gemeente ontving BNK onderstaande brief. De gemeente heeft behoefte aan informatie van de inwoners van Arnhem over het openbaar vervoer. De gemeente vraagt haar inwoners daarom om voor 16 september 2019 deze enquête in te vullen.

 

Brief gemeente Arnhem aan wijkorganisaties  inzake Enquête openbaar vervoer:

Brief Gem. Arnhem Enquete OV wijkorganisaties 0919

 

Enquete (graag invullen voor de sluitingsdatum van 16 september 2019:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnrqEbdTMwUFr8YTaEGCeYa-CODjo5CfQI6Vdrx5H7NenX8w/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Zie ook:

http://Wensen en Eisen voor het openbaar busvervoer in Arnhem

 

 

Wensen en Eisen voor het openbaar busvervoer in Arnhem
Het openbaar vervoer in onze regio wordt opnieuw door de provincie Gelderland aanbesteedt. Het contract met de huidige vervoerder loopt af in december 2022. De nieuwe aanbesteding is een belangrijke stap, omdat daarmee de OV-koers wordt vastgelegd voor de periode 2023-2033. Een nieuwe aanbesteding heeft dan ook gevolgen voor het openbaar vervoer in Arnhem.

Gemeente Arnhem is gebaat bij goed openbaar vervoer, zowel in de stad als in de bereikbaarheid van de plaatsen in de regio. Bovendien kenmerkt het openbaar vervoer in Arnhem zich door het gebruik van Trolleys. Door de trolley in Arnhem is het openbaar vervoer in de regio het schoonste openbaar vervoer van Nederland.

Om de provincie kenbaar te maken, welke wensen en eisen de gemeente Arnhem heeft voor het openbaar vervoer in en om de stad, willen we ons zo breed mogelijk oriënteren. Daarbij vinden we het van uiterst belang om u als inwoner te betrekken bij het opstellen van een lijst met wensen en eisen.

Deze vragenlijst bestaat uit een aantal vragen en stellingen, waarmee u als inwoner kenbaar kunt maken hoe u over het openbaar vervoer denkt en wat u belangrijk vindt om mee te nemen in de uitwerking van het toekomstige openbaar vervoer in Arnhem. De gemeente inventariseert uw inbreng en neemt dit mee naar de provincie.

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze lijst.

Met vriendelijke groet,

Roeland van der Zee

Wethouder Mobiliteit

Formulier invullen