Het bospad dat langs de parkeerplaats van zwembad Klarenbeek loopt wordt veel gebruikt: niet alleen tijdens de coronaperiode door wandelaars maar ook door de zwemmers van de omliggende wijken.

Al geruime tijd is dit pad nagenoeg onbegaanbaar tijdens/na regenval. hierdoor is het pad steeds breder geworden en heeft het inmiddels bijna de omvang van een tweebaansweg.

In overleg met uw Bewonersnetwerk heeft de gemeente besloten dit pad de komende periode aan te pakken. Het wordt opgehoogd met leemgrind en weer teruggebracht naar een breedte van ongeveer 1,50 meter. De naastliggende en kaal gereden/gelopen bermen worden opnieuw ingezaaid zodat het regenwater via de zijkanten in de grond kan infiltreren.

Met deze maatregel ontstaat er weer een natuurlijke en mooiere verbinding tussen het stukje bos bij de Jacobiberg en de rest van park Klarenbeek.