Wat wilt u dat er gaat gebeuren met het groengebied rond De Braamberg

Eerder hebben we op onze website geschreven dat de gemeente Arnhem van plan is het gebied rond De Braamberg opnieuw in te richten

Zie: Inrichting groengebied ronde De Braamberg

Op dit moment is het overleg hierover in een volgende fase aangeland. In deze fase wordt aan de inwoners van Arnhem – en in het bijzonder aan degenen die in de omgeving wonen – gevraagd welke wensen er zijn met betrekking tot dit gebied. Ten onrechte is de groep ‘tuinders’ niet als aparte groep benoemd: deze fout is inmiddels gesignaleerd en doorgegeven.  De gemeente zal hiermee in het vervolg rekening houden.

Graag wil BNK alle wijkbewoners hierop attenderen en wij doen een beroep op u de enquête in te vullen:

Klik HIER om de enquete ” Herinrichting Braamberg” in te vullen.

U kunt ook de enquete op uw smartphone of tablet invullen door QR code te scannen op onderstaande afbeelding:

Het invullen duurt ongeveer vijf minuten en met de uitkomsten daarvan zal de gemeente Arnhem aan de slag gaan bij de verdere inrichting van het terrein.  Heel belangrijk dus voor ons als ‘groene wijk’: welke invulling willen de bewoners en hoe groot is onze betrokkenheid bij dit gebied. Wij rekenen op een grote respons!

Sluitingsdatum: 6 juni 2022.  Dus… graag direct invullen!