In maart 2022 ontdekte een oplettende wandelaar dat er op het terrein van 4Your Care (beter bekend als de Arnhemse Buitenschool) aan de Bosweg 1 in park Klarenbeek dat er een zevental containers werden geplaatst. Contact hierover met de Omgevingsdienst (ODRA) leerde, dat er inderdaad geen toestemming aangevraagd was.

Helaas waren de werkzaamheden al – nagenoeg – gereed. Wel werden de aanvullende werken per direct stilgelegd. ODRA heeft de organisatie 4Your Care, die daar 29 personen begeleid onderdak biedt, in de gelegenheid gesteld om alsnog een vergunning aan te vragen.

Begin mei publiceerde de gemeente Arnhem dat de aanvraag buiten behandeling werd gesteld. Navraag leerde dat dit te maken heeft met het feit dat 4Your Care inmiddels failliet is verklaard en verdere afhandeling van dit gebied in handen is van een curator.

Wij maken ons hierover ernstig zorgen, omdat de kans bestaat dat hiermee het illegale bouwwerk buiten beeld van het vergunningstelsel verdwijnt.De containerunits dienen te worden verwijderd omdat op die gebied in park klarenbeek een bijzondere bestemming rust.Zowel in het Bestemmingsplan Monnikenhuizen/Klarenbeek als op de Nationale Erfgoedlijst staat dit stukje Klarenbeek aangegeven als “van bijzondere archeologische waarde”. Dit heeft te maken met het feit dat op deze plek ooit het klooster Monnikenhuizen heeft gestaan.

Zowel naar het gemeentebestuur als naar de gemeenteraad is door ons een brief verzonden met de vraag om  de containers te laten verwijderen. Naar verwachting zal eind mei dit aan de orde komen.