Klimaatverbetering en voedsel verbouwen in je eigen wijk

 

Arnhem stimuleert inwoners tot het nemen van maatregelen die bijdragen aan verbetering van het klimaat en ook het in eigen buurt voedsel verbouwen. De gemeente heeft hiervoor 2 subsidieregelingen, “Klimaatadaptie en eetbare stad”.

BNK attendeert bewoners van ons gebied hier graag op. Als je een idee hebt en/of je wil misschien samen met andere wijkgenoten initiatief nemen dan kan BNK dat mogelijk ondersteunen en mensen met elkaar in contact brengen. Dus horen we het graag als je een idee hebt! Stuur dan een mailtje naar info@bnkarnhem.nl en wij reageren.

 

 

In onderstaande link zijn de nieuwe subsidieregelingen voor wat betreft ‘Eetbare Stad’ (plan rondom de gezamenlijke teelt van voedsel) en ‘Klimaatadaptatie’ (aanpassen van de omgeving om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen) te vinden.

Gemeente Armhem: Subsidieregelingen Eetbare Stad en Klimaatadaptatie