BNK werd uitgenodigd in gesprek te gaan met John Wijnbergen en Ien Kiggen van Team Leefomgeving Noord Oost (TLO NO), gemeente Arnhem n.a.v. de veiligheidsagenda die Burgemeester Marcouch wil opstellen.

Burgemeester Marcouch wil een wijkveiligheidsagenda opstellen en heeft de Teams Leefomgeving gevraagd om hierover in gesprek te gaan met inwoners. Team Leefomgeving Noord Oost heeft het onderwerp ‘leefbare wijken’ als een van de speerpunten benoemd. Aan de hand van onderwerpen uit de ‘Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2017′ wordt een aantal thema’s besproken. De monitor geeft vooral weer hoe inwoners hun wijk waarderen.

TLO NO gaat in overleg met bewoners om van gedachten te wisselen over belangrijke thema’s die leven in de buurt ten aanzien van het thema ‘leefbaarheid en veiligheid’.

Een korte samenvatting van het het gesprek tussen BNK en TLO NO over de Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2017 kunt u hier lezen:

 

Zie:  Korte samenvatting gesprek BNK en TLO NO m.b.t. Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 2017