Actuele aandachtspunten

Officiële bekendmakingen en actualiteiten m.b.t. BNK Arnhem

Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool Hommelseweg Arnhem

Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool Hommelseweg Arnhem

5 juni 2021

Update 5 juni 2021 Er is nog steeds geen overeenstemming over de bouwplannen tussen de gemeente en Kentalis. De gemeente kan ook nog geen datum noemen waarop besluitvorming wordt verwacht over scenario’s (leerlingaantallen en financiering). Behalve duidelijkheid over het leerlingenaantal en daarmee het volume van het bouwplan, is voor  bewoners en betrokkenen de eerdere toezegging … Lees meer

Verkeersveiligheid Bosweg / Voortgang verkeersmaatregelen

Verkeersveiligheid Bosweg / Voortgang verkeersmaatregelen

30 mei 2021

Update mei 2021 Van ambtelijke kant is onlangs aan de verantwoordelijke wethouder (van der Zee / mobiliteit) geadviseerd om geen verdere maatregelen te treffen om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de Bosweg terug te dringen naar 30 km/uur.   Dat was reden voor BNK om een gesprek met wethouder Van der Zee aan … Lees meer

Gecombineerde aanpak aanleg rotonde Hommelseweg en onderhoud Thomas à Kempislaan.

Gecombineerde aanpak aanleg rotonde Hommelseweg en onderhoud Thomas à Kempislaan.

14 mei 2021

Update 14 mei 2021 De gemeente heeft besloten het onderhoud aan de Thomas a Kempislaan te combineren met de aanleg van de rotonde t.p.v. het kruispunt Dalweg/Hommelseweg/Thomas à Kempislaan. Naast het opnieuw asfalteren van de weg worden drie verkeersremmende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn: – bij de oversteek bij Klein Vijverdal: het aanbrengen markering op … Lees meer

Overleg buurtbewoners/BNK met bestuur Zwembad Klarenbeek

Overleg buurtbewoners/BNK met bestuur Zwembad Klarenbeek

20 december 2020

Op 20 november heeft BNK  op verzoek van een aantal omwonenden  een gesprek gehad met het bestuur en management van Openluchtzwembad Klarenbeek. De aanleiding voor dit gesprek was onder andere de onvrede over het parkeren en het zwerfvuil dat op drukke dagen wordt achtergelaten.   Tijdens de hete dagen ontstaat op de Hommelseweg en de … Lees meer

Het laatste nieuws als eerste!

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief