Nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.

Na oproepen op onze website en in de nieuwsbrieven hebben we enkele reacties gehad en gesprekken gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat we ons bestuur hebben kunnen aanvullen met twee nieuwe leden: Marry Buijsrogge en Alec Went. Marry woont op de Van Heutszlaan en Alec op de Braamweg. Zij hebben beiden een specifieke deskundigheid die een goede aanvulling is op die van de huidige bestuursleden. Wij zijn dan ook heel blij dat zij bereid zijn om in ons bestuur zitting te nemen en heten Marry en Alec ook via deze weg van harte welkom.

Peter Vijfvinkel heeft zich als aftredend bestuurslid bereid verklaard om de functie van webmaster te blijven vervullen.

Dank aan allen die hebben gereageerd en het daardoor mogelijk hebben gemaakt om op korte termijn de vacatures binnen ons bestuur in te vullen.

Zie ook:

BNK bestuur: over ons