Momenteel (augustus 2022) worden de noodgebouwen, die bij Kentalis als klaslokaal dienst hebben gedaan, gesloopt. De herbruikbare delen – zoals ramen en kozijnen – zijn inmiddels al voor eventueel hergebruik gedemonteerd en de rest verdwijnt in grote containers.

De klaslokalen zijn overtollig geworden en door in het verleden gerealiseerde nieuwbouw waren deze units niet meer bereikbaar en konden daardoor niet in zijn geheel worden verwijderd.

Zoals wellicht bekend, heeft Kentalis al gedurende lange tijd plannen om een grootscheepse renovatie/nieuwbouw te realiseren. Ook in de reeds eerder gepresenteerde globale plannen was voor de noodlokalen geen ruimte meer gereserveerd.

Er is op het moment bij ons geen zicht op voortgang: er is al geruime tijd geen regulier overleg tussen Kentalis, de gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden geweest en verdere planvorming lijkt te stagneren.

Zie ook hiervoor onze artikelen op deze website over Kentalis:

Verbouwingsplannen Kentalis / Dr Bosschool Hommelseweg

Over voortgang houden wij u uiteraard via onze website op de hoogte