Op donderdagochtend 2 maart 2023 stond een groepje bewoners bij het tankstation van Tango bij de rotonde aan de Hommelseweg. Allen zonder auto, dus niet om te tanken.  Maar : wél met koffie – verzorgd door Let’s Coffee Mobile, het geruisloze, gele koffiewagentje op groene stroom. De reden van hun aanwezigheid? De onthulling van de AED: een al lang gekoesterde wens.

                                 

 

BNK voorzitter Wim Teeuwisse gaf aan dat de wens tot aanschaf van een AED  door bewoners was geuit tijdens een bijeenkomst met bewoners – september 2022. Direct daarna heeft het BewonersNetwerk Klarenbeek het realiseren van de plaatsing tot ‘topprioriteit’ gemaakt. We hebben intensief overlegd met de gemeente Arnhem (die uiteindelijke de AED heeft bekostigd), Tango (die direct geheel belangeloos alle medewerking verleende zodat de AED op het terrein en goed beveiligd kon worden opgehangen en uiteraard met de leverancier AED-partners (die niet alleen in staat was snel te leveren  maar ook bereid was de AED in een totaalpakket met montage en cursussen voor buurtbewoners te leveren).

 

 

Dankzij ieders inspanning en medewerking is het gelukt op heel korte termijn de installatie te realiseren. BNK vond dit alles reden ‘onze’ wijkwethouder Nermina Kundiç uit te nodigen de onthulling te verrichten. Zij gaf aan bijzonder blij te zijn met de doortastendheid en was ook blij verrast te horen dat het allemaal zo snel verlopen was. Niet alleen beide sprekers waren zeer tevreden; alle aanwezigen waren zeer content met de plaatsing. Wel sprak de wethouder nog de relativering  uit dat we natuurlijk hopen dat de AED nooit echt nodig zal zijn. Maar mocht dat wel zo zijn dan is het niet alleen een rustgevende gedachte dat de AED er is maar ook is het goed dat een aantal buurtbewoners dan geschoold is in hoe het apparaat in zo’n situatie te gebruiken.

 

 

Zoals op de foto’s is te zien, bleven de aanwezigen nog even met elkaar napraten: een mooi moment elkaar weer even ontmoet te hebben. En bovenal: heel goed te zien dat een burgerinitiatief zo snel in daden is omgezet: wij danken iedereen die zich hiervoor ingezet en eraan heeft meegewerkt.

Zie ook :

Artikel Arnhemse Koerier 3 maart 2023: Artikel Wethouder onthult AED Hommelseweg

Én de eerder verschenen berichten over ” onze” AED :

AED gepland in onze buurt

AED geplaatst Tango Tankstation Hommelseweg/Dalweg

Onthulling AED door Wethouder Kundić