De opening van de nieuw geconstrueerde rotonde ter plekke van het voormalig kruispunt Hommelseweg/ Dalweg / Thomas à Kempislaan is wederom uitgesteld. Volgens de laatste berichten wordt de rotonde op 1 oktober as. om 16.00 uur weer opengesteld voor het verkeer. Als reden van de vertraging wordt genoemd: het verrichten van “afsluitende werkzaamheden”.

Wij ontvingen van de Gemeente een overzicht van de openstaande planning : Fase 1 (de aanleg en openstelling van de Rotonde) is dus bijna afgerond. Fase 2 (herinrichting van het pleintje aan de St. Anthonielaan) en fase 3 gaan nu in. Voor een uitgebreid overzicht en planning zie:

Planning werkzaamheden Thomas a Kempislaan fase 1, 2 en 3

 

                                

Zie ook:

Thomas à Kempislaan vanaf Hommelseweg nog langer afgesloten

Kruispunt Dalweg Hommelseweg Thomas à Kempislaan