Op dinsdag 17 juni heeft een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden over de meest recente plannen van Kentalis  voor de aanstaande verbouwing.

Voor de aanwezige buurtbewoners blijken het parkeren en vooral de overlast van de wachtende busjes zaken waar men zich maakt. Hier zijn dus veel vragen over gesteld. Op dit moment kan Kentalis nog niet aangeven hoeveel busjes er worden verwacht: een verkeersonderzoek hierover zal in de loop van augustus 2023 beschikbaar zijn.

Kentalis roept omwonenden/ betrokkenen op om zich aan te melden voor een ” Klankbordgroep Parkeren/Verkeer Kentalis”. Het streven is om met een groep van ongeveer 5 omwonenden de mogelijke oplossingen te onderzoeken om de overlast te beperken.

Tijdens de vergadering op 17 juni zijn al een aantal voorstellen ter sprake gekomen. Deze zullen worden meegenomen in dit te vormen overleg.

Wilt u meepraten over het oplossen van de verkeers- en parkeerproblematiek rond Kentalis? U kunt zich aanmelden om zitting te nemen in deze klankbordgroep “Verkeer/Parkeren Kentalis”?

Dat kunt u doen door u aan te melden via huisvestingarnhem@kentalis.nl. Vergeet u niet om naast uw naam ook uw adres te vermelden?