2018 is voor BNK een zeer succesvol jaar geweest: van de 325 postadressen in ons werkgebied hebben 108 personen zich aangemeld om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen.
Voor u als trouwe websitebezoeker is het duidelijk dat wij in onze buurt tot nu toe het meest bezig zijn met (ver)bouwplannen, openbaar groen en verkeer-/verkeersveiligheid.
Wij doen dit vanuit onze betrokkenheid met de wijk, maar we zouden graag wat extra deskundigheid om ons heen hebben. Daarom willen wij graag van u weten of u – en zo ja welke- deskundigheid in huis heeft om het bewonersnetwerk te ondersteunen. Het kan professionele deskundigheid zijn vanuit uw vroegere of huidige werksfeer, deskundigheid opgebouwd uit interesse of hobby etc.

We willen graag breed weten waar uw kracht ligt: misschien komen er in de toekomst of juist dankzij uw inbreng zaken aan de orde waar we uw deskundigheid heel goed bij kunnen gebruiken.

Als u bereid bent om wat tijd te steken in ‘buurtzaken’, meldt u zich dan s.v.p. aan.  Wij willen dan graag weten waar u deskundig, kundig of goed in bent, uw naam, (mail)adres en een telefoonnummer via onze secretaris: Kees@BNKarnhem.nl.

Wij kunnen als bestuur van Netwerk Klarenbeek accommodatie en begeleiding door één van onze bestuursleden aanbieden en wij zorgen gezamenlijk voor het uitdragen van een initiatief en/of idee bij onze achterban.

In maart willen we dan met degenen die zich hebben aangemeld een gezamenlijke bijeenkomst beleggen om eens verder te praten hoe (en op welke wijze) we dit handen en voeten kunnen geven.

Uw aanmelding nu verplicht u dus nu nog tot niets.