Gezocht: ideeën voor herinrichten paardenweides park Klarenbeek

Wellicht bij u bekend, maar opnieuw is een grote paardenweide verlaten door de pachter.
Het betreft de weides die in het verlengde van restaurant De Steenen Tafel liggen tot die waar de schapen en koeien van boerderij Presikhaaf lopen.
Rond de jaren 80 van de vorige eeuw had dit deel van het park 7 weides die door paardenliefhebbers werden gepacht van de gemeente. In 2020 waren er nog maar drie in gebruik door 2 pachters.
Nu ook een van hen is vertrokken, blijven er nog maar twee weides over die worden begraasd. De overige staan nu te verpieteren ( de groen/rode cirkels op de schets):

 

 

BNK gaat samen met de afdeling Parken en Bossen van de gemeente op zoek naar een herindeling / invulling van deze braakliggende terreinen.
Wij roepen u dan ook op om als u ideeën heeft over een nieuwe bestemming van deze weides die past binnen het karakter van het park om deze aan ons door te geven.
Laat u niet hinderen door praktische belemmeringen (uiteraard géén woningbouw!) en mail uw gedachten – liefst met vermelding van uw e-mailadres – naar ons:

U kunt HIER uw mail met uw ideeën aan ons verzenden

In het najaar zullen wij samen met de gemeente bezien, welke leuke voorstellen er zijn binnengekomen en wat een vervolg hierop zal worden. We denken aan een toelichting door de indieners en reacties hierop van diverse deskundigen.
De meest kansrijke zullen nader worden getoetst op haalbaarheid.

Schroom niet en stuur uw ideeën naar ons op: u krijgt in ieder geval een bevestiging van ontvangst en uitleg over de verdere procedure.