In mei heeft de gemeente Arnhem uitvoerig gesproken met de bewoners over de toekomstige begaanbaarheid van, en bereikbaarheid in Arnhem.

Er zijn verschillende ideeën uitgewerkt met als resultaat  mogelijke maatregel pakketten. Dat gaat bijvoorbeeld over het aanpassen van de maximumsnelheden in de stad, het beleid voor parkeervergunningen, de aanpak van de centrumring en de verbindingen voor fietsers, voetgangers en de bussen.  Men heeft doorgerekend wat het effect is van deze verschillende maatregelen.

Over de resultaten en het vervolg wil het gemeentebestuur graag weer in gesprek met ons gaan. Dit zal plaatsvinden op 23 november 2023 in hotel Haarhuis, aanvang 19.30 uur. Hier vindt u meer details www.arnhem.nl/mobiliteit

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Het college van burgemeester en wethouders neemt de adviezen uit de bijeenkomst, samen met de inbreng van professionele organisaties (zoals OV-bedrijven, Rijkswaterstaat en de hulpdiensten) en belangengroepen (bijvoorbeeld rondom binnenstad of woonwijken), mee bij het schrijven van het voorstel voor het duurzaam mobiliteitsplan. De gemeenteraad van Arnhem beslist uiteindelijk in 2024 over dit voorstel.

Wij nodigen u hiervoor van harte uit; aanmelden bij de gemeente vooraf is verplicht via mobiliteit@arnhem.nl