ONDERGRONDSE CONTAINERS met ‘MINI-TUINTJES’:

De gemeente Arnhem heeft inmiddels de ondergrondse afvalcontainers afgesloten. Ze zijn nu alleen nog te openen met de afvalpas van de gemeente Arnhem.
De bedoeling van het ‘omgekeerd inzamelen’ is dat bewoners gestimuleerd worden het afval beter te scheiden:
het herbruikbare afval (PBD = Plastic, Blik en drinkkartons), GFT (Groente- Fruit en Tuinafval) den Papier/Karton wordt thuis opgehaald.

Voor het restafval moet de bewoner naar de afgesloten ondergrondse container. In 2020 zal –zo is de verwachting– nog een tweede ‘stimulans’ worden toegevoegd:
het betalen per keer dat er restafval in de ondergrondse container wordt gedeponeerd. Hierover moet de gemeenteraad nog wel een definitief besluit nemen.

Intussen is hier en daar ook in onze wijk te merken dat het afsluiten van de ondergrondse containers leidt tot zwerfvuil:
het plaatsen van zakken en ander restafval naast de container. Dit zal op het moment het geval zijn omdat men de afvalpas vergeten is (of: niet kan vinden …).
Mogelijk zal dit fenomeen (zie foto) toenemen als er per storting betaald moet gaan worden.

 

In andere gemeenten waar al langer gewerkt wordt met afsluitbare ondergrondse containers is geëxperimenteerd met ‘mini-tuintjes’ rond de containers.
Dit leidt in vrijwel alle gevallen tot positieve resultaten: geen(in ieder geval fors minder) zwerfafval.
Bewoners willen kennelijk de nettere en letterlijk fleurige omgeving niet vervuilen. In ieder geval blijft bij die containers de (woon)omgeving stukken netter (zie foto).

De gemeente Arnhem wil ook een aantal van deze ‘mini-tuintjes’ bij ondergrondse afvalcontainers aanleggen. Wanneer deze eenmaal zijn aangelegd
is het de bedoeling dat een bewoner (of een groep bewoners)het regelmatige onderhoud verzorgt (snoeien – zo nodig water geven etc.).

Via deze oproep vragen wij (namens de gemeente Arnhem) bewoners in onze wijk of er belangstelling bestaat hieraan een bijdrage te leveren.

Indien dat het geval is, kunt u dat kenbaar maken via ons BNK e-mailadres:

info@bnkarnhem.nl

Graag daarbij ook aangeven op welke locatie u het mini-tuintje zou willen verzorgen.

Reacties ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 11 oktober 2019.