Op 20 november heeft BNK  op verzoek van een aantal omwonenden  een gesprek gehad met het bestuur en management van Openluchtzwembad Klarenbeek.
De aanleiding voor dit gesprek was onder andere de onvrede over het parkeren en het zwerfvuil dat op drukke dagen wordt achtergelaten.

 

Tijdens de hete dagen ontstaat op de Hommelseweg en de Weg langs het Hazegrietje een behoorlijk parkeerprobleem. Onder de vele bezoekers van het zwembad zijn helaas ook parkeerders die niet de discipline hebben om het afval in de prullenbakken te deponeren dan wel het thuis weg te gooien. Daardoor blijft er behoorlijk wat afval in de berm achter als zwerfvuil.

In een constructief gesprek hebben enkele omwonenden en een vertegenwoordiging van BNK enkele problemen besproken met bestuur en management van Zwembad Klarenbeek. Dit gesprek heeft geleid tot een aantal gemaakte afspraken:

  • Medewerkers van het zwembad zullen op drukke dagen het zwerfvuil gaan opruimen op de genoemde wegen waar geparkeerd wordt.
  • Bestuur van het zwembad en BNK gaan gezamenlijk met de gemeente in gesprek om te kijken of er een oplossing te vinden is voor de parkeerdruk.
  • Met ingang van het nieuwe zwemseizoen worden direct omwonenden weer vroegtijdig op de hoogte gebracht van extra activiteiten die buiten de reguliere openingstijden plaatsvinden.

In verband met de corona crisis is er nog geen datum voor een vervolggesprek vastgesteld. Uitgangspunt is echter dat ruim vóór aanvang van het zwemseizoen 2021 nadere afspraken zijn overeengekomen.

Wij houden u op de hoogte.