Aan het kruispunt Dalweg (groenstrook) stond tot voor enige tijd deze prachtige antieke wegwijzer: een sieraad voor  stad en buurt Ze waren gemonteerd op 1 één paal in de groenstrook van de Dalweg op het kruispunt.

Op de Google-Earthfoto van juni 2017 was de bewegwijzering nog in vol ornaat aanwezig. Op die van april 2019 was de bewegwijzering “verdwenen”

Wie weet waar deze prachtige wegaanduiding is gebleven?? Wij hopen van harte dat dit mysterie kan worden opgelost!

 

Reacties graag aan onze secretaris Kees Kleinendorst:   mailto:kees@bnkarnhem.nl