Privacyverklaring

Bewonersnetwerk Klarenbeek Arnhem (BNK Arnhem)is een stichting opgericht door  bewoners van het werkgebied van de stichting. Doel van BNK Arnhem is bewoners in een vroeg stadium te (laten) betrekken bij ontwikkelingen in het werkgebied.  Daarom beschikt BNK Arnhem over email- en adresgegevens van bewoners van de straten die binnen dit gebied liggen.

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe BNK Arnhem omgaat met jouw adresgegevens.  BNK Arnhem vindt een zorgvuldige omgang met email- en adresgegevens van groot belang.  BNK Arnhem houdt zich aan de eisen van de Wet Adresgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  BNK- Arnhem is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

VERWERKING VAN JE GEGEVENS

Door gebruik te maken van het emailadres op de website van BNK Arnhem, emailadressen van bestuursleden of bij intekenlijsten op onze bijeenkomsten laat je bepaalde gegevens bij BNK Arnhem achter.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de adresgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te op te slaan. Wij doen dit alleen als de betrokkene ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elke aanmelding.  Als je een formulier invult of ons een e-mail met je adresgegevens stuurt, dan worden die gegevens bewaard. Wij bewaren deze totdat je aan geeft, niet langer prijs te stellen op het bewaren van jouw gegevens.

WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor de hieronder genoemde doelen.
-  Wij gebruiken gegevens om contact met jou te onderhouden
-  Wij bewaren e-mails en archiveren deze naar onderwerp. Op basis van de inhoudelijke informatie kan BNK Arnhem haar standpunten bepalen ten aanzien van deze specifieke onderwerpen.

Wij gebruiken de gegevens voor geen enkel ander doel.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of BNK Arnhem hiertoe verplicht wordt door wet- of regelgeving.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot adresgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. BNK Arnhem draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin je adresgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je adresgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan contact op met ons via info@bnkarnhem.nl.

24 mei 2018

 

Contact

Voor vragen en of opmerking: