Enquête over parkeren uitgesteld

Op maandag 2018 27 augustus heeft een aantal vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem weer indringend over het parkeerplan Sint Marten/Sonsbeekkwartier gesproken met leden van de werkgroep.  In de loop van deze inhoudelijke bespreking werd steeds duidelijker dat de gemeente Arnhem vele vragen van de werkgroepleden nog niet kan beantwoorden.
Daarom is afgesproken dat de gemeente het plan verder zal uitwerken zodat er op het moment dat de bewonersenquête gehouden zal worden een duidelijk plan ligt.

Dat proces kost zoveel tijd dat de oorspronkelijke planning aangepast moet worden. De enquête zal daarom zeker niet in september 2018 gehouden worden maar op een later tijdstip.  Op dit moment kan de gemeente nog geen nieuw tijdstip noemen. Wel is men van mening dat e.e.a. voortvarend moet worden opgepakt want “voortgang blijft erg belangrijk”.

Zie ook: https://bnkarnhem.nl/parkeerproblemen-st-marten-sonsbeekkwartier/

En:  het gebied waarop het te ontwikkelen parkeerplan betrekking heeft:

Kaart betaald parkeren Wijk I, II, III _ Referendum 20180723