Maandag, 5 december heeft een graafmachine een begin gemaakt met het verwijderen van de 2 leegstaande paardenstallen in Park Klarenbeek .

Zoals eerder gemeld worden de weides, die nu niet meer in gebruik zijn, niet opnieuw ingezet voor grazers. Het gebied- vanaf restaurant De Steenen Tafel – zal langzaam aan worden omgezet naar bloemige kruidenweides en een open karakter krijgen, vergelijkbaar zoals nu op het terrein van de voormalige Gemeentewerf aan de Bosweg.

Het uiteindelijke doel is om de ondergrond zodanig ‘los’ te laten worden dat regenwater in de bodem wordt opgenomen en niet langer afstroomt richting Bosweg.

Hiermee zal ook de biodiversiteit in het park toenemen.