Bij de start van de aanleg van de rotonde Thomas à Kempislaan, Hommelseweg en Dalweg heeft de gemeente Arnhem – heel slim – bedacht ook direct de Thomas à Kempislaan opnieuw te  asfalteren. Toen de plannen gemaakt werden, was het de bedoeling deze werkzaamheden in zomervakantie te laten plaatsvinden zodat de hinder voorde scholen (Thomas à Kempis en ‘t Venster) zo gering mogelijk zouden zijn.  Alle omwonenden zijn hierover, mede op verzoek van BNK (BewonersNetwerk Klarenbeek), medio juni per brief geïnformeerd.

Eerste vertraging

Half augustus ontvingen we bericht dat er enige vertraging was opgetreden en dat daardoor de werkzaamheden niet volgens planning konden worden afgerond. Tot overmaat van ramp bleek het ook niet mogelijk tijdens de bouwvakvakantie door te werken zodat de werkzaamheden enkele weken volledig hebben stil gelegen. Afronding zou plaatsvinden op 24 september.

Na de bouwvakvakantie heeft de aannemer overleg gehad met de ‘hulpdiensten’ (brandweer etc. ) en toe pas is duidelijk geworden dat deze geen toestemming geven voor het asfalteren van de Thomas à Kempislaan terwijl de kruising / rotonde  Thomas à Kempislaan, Hommelseweg en Dalweg nog is afgesloten.

Nog meer vertraging

Dit betekent dat de nieuwe rotonde straks (waarschijnlijk omstreeks 24 september) wel geopend zal worden, maar dat de Thomas à Kempislaan pas daarna geasfalteerd gaat worden.  Die afsluiting duurt dus nog langer. Uit publicaties is duidelijk geworden dat de gemeente inmiddels toestemming heeft gegeven werkzaamheden tot 20 oktober (!!) te verlengen.

Als BNK hebben wij bij de gemeente Arnhem en ook bij de aannemer onze verbazing hierover uitgesproken.  De nu gevolgde werkwijze (en met name de volgorde: de hulpdiensten pas informeren in een zo laat stadium) levert veel overlast voor omwonenden en scholen.  Van het oorspronkelijk idee: de overlast van de afsluiting beperken tot de zomervakantie is totaal niets terecht gekomen.

Beter overleg wenselijk

Met een een beter overleg met en tussen de diverse instanties was deze vertraging  niet nodig geweest.

Laten we hopen dat we de overlast snel kunnen vergeten als we begin oktober (??)  over de opnieuw geasfalteerde Thomas à Kempislaan en de rotonde kunnen rijden.

Vooral ook hopen we dat de gemeente Arnhem ervan leert en de hulpdiensten in een eerder stadium betrekt bij de aanbesteding van andere projecten.

Zie ook:  Actueel aandachtspunt BNK : aanleg rotonde Hommelseweg