Update maart 2020

 

Van de Omgevingsdienst Arnhem en Omstreken (ODRA) vernamen wij dat de opslag van grond en rooi- en snoeiafval langs de Bosweg bij de volkstuinen tijdelijk is, en dat dit voorjaar alles wordt opgeruimd en wordt ingezaaid met bloemrijk grasmengsel.  Hiermee komt gelukkig een einde aan de ontsiering van dit stukje van park Klarenbeek.

De ODRA heeft de melding van BNK melding onderzocht en geconstateerd dat opslag van grond etc. in opdracht van de gemeente Arnhem zelf heeft plaatsgevonden. De grond die hier werd opgeslagen voldeed aan de Wettelijke normen en was voorzien van certificaten van geschiktheid (“schoon-grondverklaring”).

Omdat ook binnen de gemeente dit terrein als niet wenselijk voor opslag wordt gezien heeft men toegezegd alternatieven te zoeken. Evenmin is het de bedoeling dat in het najaar dit stukje nog wordt gebruikt voor tijdelijke opslag van grond, grasmaaisel en verzameld herfstblad.

Het bewonersnetwerk Klarenbeek e.o. is tevreden dat gezamenlijk met de gemeente dit stukje van het park Klarenbeek binnenkort weer in oude luister zal zijn hersteld.

 

Januari 2020:

Sinds ruim een jaar wordt een stuk bij de volkstuinen dat bedoeld is voor kruidige begroeiing gebruikt als – tijdelijke- opslag van zand, bladafval, gras maaisel, bestratingswerkzaamheden en bomenresten. Wij hebben hierover vragen gesteld aan de parkbeheerder en kregen te horen dat dit min of meer illegaal zo is gegroeid. Dit depot is dus zonder officiële toestemming ontstaan en ontsiert dit stukje stadspark behoorlijk. De afdeling Parken en Bossen is met diverse collega’s intern in overleg om hier een eind aan te maken. BNK  vertrouwt erop dat er dit voorjaar weer ruimte is voor grasland met daarin een grote diversiteit aan bloemsoorten en er weer dus een rijke biotoop is ontstaan.