De vervolgbijeenkomst met het thema ‘eenzaamheid in de wijk” heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zodra er een verslag beschikbaar is van deze bewonersavond zullen wij dat op onze site publiceren.

Historie bewonersavonden georganiseerd door Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost:

Op 4 april 2018 heeft op uitnodiging van het gemeentelijke Team Leefomgeving Arnhem Noord-Oost een bewonersavond plaatsgevonden.
Alle wijkvertegenwoordigers waren uitgenodigd om van gedachten te wisselen over zaken die in onze wijken spelen.

Eén belangrijk aandachtspunt dat in de bewonersavond naar voren kwam was de toenemende leeftijd van de bewoners en de daarbij soms onvermijdelijke vereenzaming.

Het team Leefomgeving heeft  een vervolgbijeenkomst gehouden op 25 juni van 19.00 uur tot 21.15 uur in het buurthuis Plattenburg aan de Johan van Arnhemstraat 1 A.
Het speerpunt/hoofdthema van deze avond was: Eenzaamheid: “wat is eenzaamheid, speelt dat al in de wijk  en wat kunnen we er gezamenlijk aan doen ?”
De wijkbewoners zijn ook voor de vervolgbijeenkomst harte zijn uitgenodigd om  deel te nemen en een bijdrage te leveren aan de discussie.

 

Zie ook : Uitnodiging Gemeente bewonersavond Speerpunt Eenzaamheid 250618 –

Ter informatie treft u hieronder (door op de link te klikken) de door de gemeente geïnventariseerde uitkomsten aan van de bewonersbijeenkomst van 4 april 2018:

Inventarisatie resultaten bewonersavond 04 april 2018 _uitgewerkte flapovers

En ook de Powerpoint presentatie zoals die door het Team Leefomgeving is gepresenteerd aan het begin van diezelfde bewonersavond op 4 april 2018:

Presentatie data Noord-Oost bewonersavond 4-4-2018 (2)