Plannen watertoren Steenen Tafel

Watertoren de Steenen Tafel is gebouwd in 1926-1928 om de nieuwbouwwijken Braamberg en Geitenkamp van water te voorzien. De toren bestond uit een waterreservoir met een capaciteit van 600.000 liter, een café en een traptoren met lift naar het uitzichtpunt boven op de toren. In de jaren ’60 werd het café een pannenkoekenrestaurant wat in 1967 veranderde in restaurant de Steenen Tafel. De huidige uitbaters zijn sinds 1998 eigenaar. De watertoren was tot 2011 functionerend, nu is alleen het restaurant op de begane grond nog in gebruik. De leegstand doet het gebouw geen goed en verval is al duidelijk aan de gevel waarneembaar. Het pand (evenals het ernaast gelegen elektrahuisje) staat op de Rijksmonumentenlijst.

 

Ansichtkaart Watertoren De Steenen Tafel. (Bron: Het Geldersch Archief)

 

Het gebouw is inmiddels verkocht en voor de huidige bedrijfsvoering van het restaurant is men op dit moment op zoek naar nieuwe uitbaters die het restaurant onder de huidige condities willen voortzetten.

De nieuwe eigenaar wil een nieuwe invulling geven aan de toren, een functie die goed samengaat met het restaurant en past binnen de monumentale en landschappelijke omgeving. Gedacht wordt aan het realiseren van zes logies of een boutique hotel. Het is echter NIET de bedoeling om permanente bewoning te realiseren. Hierdoor hoeven er ook geen extra buitenruimtes te worden gebouwd zoals bergingen etc. Dit idee is besproken met gemeente en is positief ontvangen. BNK is verheugd dat er een initiatief komt om dit markante gebouw in goede staat te houden en een passende bestemming te geven.

Er wordt nu gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen, de verwachting is dat begin mei de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend kan worden. De noodzakelijke restauratie wordt uitgevoerd waarbij het waterreservoir zoveel mogelijk intact wordt gehouden. Hierdoor komt de ronde vorm in de kamers terug. Het trappenhuis wordt opgeknapt en de ambitie is om de toren toegankelijk te maken. De – in veler ogen lelijke – zendmast gaat verdwijnen.  Ook wordt gedacht om de vlaggenmast weer terug te brengen.

Omdat de nieuwe functie daglicht nodig heeft worden er ramen toegevoegd. Er wordt – in samenwerking met Erfgoed en de Rijksdienst voor Monumentenzorg  – zorgvuldig gekeken naar de vorm, positie en grootte zodat het een mooi geheel gaat worden.

Als er na dit onderling overleg een goed ontwerp is uitgekomen, zal de Omgevingsvergunning worden aangevraagd.

 

Hieronder treft u impressies aan van de uit te voeren plannen:

Impressie Sternen Tafel nieuwe situatie (doorsnede)

Impressie voorgevel nieuwe situatie Steenen Tafel

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met mevrouw Lies Hoogerwerf  / van der Leij Vastgoed Groep:

Contactgegegevens:  lies@vanderleijvastgoed.nl  (06-12467353).