Verduurzamen voormalige Buitenschool uitgesteld.

Op 14 april meldden wij dat de nieuwe eigenaar van het terrein in park Klarenbeek waar de voormalige buitenschool gevestigd was, een ingrijpend plan heeft ingediend voor het verduurzamen en renoveren van de gebouwen. Wij meldden toen, dat waarschijnlijk vanaf mei 2023 gestart zou worden.

Zie: Verduurzaming gebouwen Bosweg 1

Op 18 april lazen wij echter in de gemeentepublicatie dat de aangevraagde vergunning hiervoor buiten behandeling was gesteld. Navraag bij de Omgevingsdienst ODRA leerde dat de eigenaar niet tijdig/niet aanvullende gegevens heeft verstrekt, waardoor de termijn voor mogelijk verlenen van de vergunning verstreken is.

Helaas zijn wij niet door de eigenaar op de hoogte gesteld van de actuele situatie zodat wij ook niet kunnen melden of de voorgenomen werkzaamheden op enig moment nog zullen worden uitgevoerd.