Het eerstvolgend BNK bestuursoverleg zal plaatsvinden op maandag 11 oktober. Aanvang 19.30 uur. Einde 21.30u.

De bestuursvergaderingen zal dit keer weer als fysiek overleg plaatsvinden in het gebouw van De Drie Gasthuizen aan de Rosendaalseweg, en wel in de gelagkamer.

De agenda voor dit bestuursoverleg kunt u hier inzien:

Agenda Bestuursoverleg BNK Arnhem (5) Maandag 11 oktober 2021

Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan natuurlijk:

  • Graag vooraf even per mail aanmelden bij onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl
  • De actuele actielijst is op aanvraag beschikbaar: mailt u in dat geval uw verzoek eveneens aan onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl

Het bestuur van BNK streeft ernaar om het aantal vergaderingen tot 6x per jaar te beperken, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die om een hogere vergaderfrequentie vragen. Het voorlopige vergaderschema van het BNK Arnhem bestuur voor 2021 ziet er als volgt uit (groen= “vaste”vergaderdatagrijs= “facultatieve”, extra vergaderdata). De data zijn onder voorbehoud:

  • Maandag 11 oktober
  • Maandag 29 november
  • Dinsdag 21 december

 

  •  

 

De agenda’s van voorgaande bestuursvergaderingen kunt u inzien door één van de volgende links te openen:

 

    •