Het eerstvolgend BNK bestuursoverleg dat plaats zou vinden op woensdag 16 december 2020 is uitgesteld.

Een nieuwe vergaderdatum moet nog worden vastgesteld. Zodra die bekend is vermelden wij dat op deze site

 

 

De bestuursvergaderingen vinden normaal gesproken plaats in de vergaderruimte van het zwembad Klarenbeek. (Aanvang 19.30 uur. Einde 21.30u) Tijdens de Covid-19 crisis wordt meestal niet fysiek vergaderd maar via een video-conferentie.

De agenda van het overleg is nog niet vastgesteld maar wordt op deze pagina gepubliceerd zodra deze bekend is.

Wilt u in de toekomst een vergadering bijwonen? Dat kan natuurlijk:

 • Graag vooraf even per mail aanmelden bij onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl
 • De actuele actielijst is op aanvraag beschikbaar: mailt u in dat geval uw verzoek eveneens aan onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl

 

 

De agenda’s van voorgaande bestuursvergaderingen kunt u inzien door één van de volgende links te openen:

Agenda overleg 04 november 2020 _BNK Arnhem

Agenda bestuursoverleg BNK Arnhem 8 juni 2020

Agenda bestuursoverleg BNK Arnhem 19 februari 2020

Agenda BNK bestuursoverleg donderdag 19 december 2019

Agenda-bestuursoverleg-BNK-Arnhem-29-augustus-2019   
Agenda bestuursoverleg BNK Arnhem 3 juli 2019
Agenda BNK overleg 110419 Nr 3 -19
overleg2 dd 06 maart 2019 _BNK Arnhem
Agenda overleg 23 januari 2019_BNK Arnhem
Agenda overleg 06 december 2018_BNK Arnhem
Agenda overleg 01 november 2018_BNK Arnhem
Agenda overleg 04 oktober 2018 _BNK Arnhem
Agenda overleg 06 september 2018 BNK Arnhem
Agenda overleg 02 augustus 2018 _BNK Arnhem
Agenda overleg 05 juli 2018 _BNK Arnhem

 

Het voorlopige vergaderschema van het BNK Arnhem bestuur voor 2020 ziet er als volgt uit (data dus onder voorbehoud):

 

  • Maandag 6 april
  • Woensdag 06 mei 
  • Maandag 8 juni
  • Dinsdag 1 september
  • Woensdag 4 november
  • Woensdag 16 december

 

 •