Het eerstvolgend BNK bestuursoverleg zal plaatsvinden op donderdag 27 mei 2021 . Aanvang 19.30 uur. Einde 21.30u.

De bestuursvergaderingen vinden normaal gesproken plaats in de vergaderruimte van het zwembad Klarenbeek. Zolang de Covid -19 crisis voortduurt wordt er niet fysiek vergaderd maar via een video-conferentie.

De agenda van het overleg is nog niet bekend ne vastgesteld, maar wordt zo snel mogelijk op deze plek gepubliceerd.

 

Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan natuurlijk:

 • Graag vooraf even per mail aanmelden bij onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl
 • De actuele actielijst is op aanvraag beschikbaar: mailt u in dat geval uw verzoek eveneens aan onze secretaris, de heer Kees Kleinendorst : kees@bnkarnhem.nl

 

Het bestuur van BNK streeft ernaar om het aantal vergaderingen tot 6x per jaar te beperken, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die om een hogere vergaderfrequentie vragen. Het voorlopige vergaderschema van het BNK Arnhem bestuur voor 2021 ziet er als volgt uit (groen= “vaste”vergaderdatagrijs= “facultatieve”, extra vergaderdata). De data zijn onder voorbehoud:

 

 • Woensdag 24 maart
 • Woensdag 21 april
 • Donderdag 27 mei
 • Maandag 21 juni
 • Dinsdag 20 juli
 • Dinsdag 28 september
 • Woensdag 27 oktober
 • Maandag 29 november
 • Dinsdag 21 december

 

 •  

 

De agenda’s van voorgaande bestuursvergaderingen kunt u inzien door één van de volgende links te openen:

 

  •