Spelregels Wijkparticipatie

Regels over hoe de gemeente Arnhem en bewonersgroepen/-organisaties met elkaar dienen om te gaan, zijn een flink aantal jaren geleden vastgesteld in “Spelregels”. Door het introduceren van het wijkgericht werken: “Van wijken Weten” en door de komst van de Teams Leefomgeving zijn deze regels zijn aan verandering toe.

 

De verantwoordelijk wethouder, Martien Louwers, heeft hierover een gespreksronde georganiseerd die op 11 februari jl. in stadsvilla Sonsbeek heeft plaatsgevonden. Er waren ongeveer 60 vertegenwoordigers van de diverse wijkorganisaties aanwezig die zich na een gezamenlijke aftrap in praatgroepen bogen over een drietal stellingen:

  1. Zijn er uniforme spelregels nodig of moet er maatwerk per wijk komen?
  2. Wie heeft/krijgt zeggenschap over het bewonersbudget (en hoe groot is dat budget)?
  3. Wie is verantwoordelijk over de communicatie in/over de wijk?

 

Namens BNK namen twee leden deel aan de gesprekken. Het zal u niet verbazen dat – gezien de stellingen- er nogal verschillend over de onderwerpen werd gedacht. Dit heeft mede te maken met het feit dat er in een aantal wijken al lange tijd buurtorganisaties werkzaam zijn die elk hun eigen invulling hebben gegeven aan de destijds geformuleerde spelregels. Het programma en verslag van deze bijeenkomst kunt u nalezen door op de volgende links te klikken:

Programma Kick-off Actualisatie Spelregels Wijkaanpak 11 februari 2020 Actualisatie Spelregels Wijkaanpak

Verslag Kick-off bijeenkomst ‘Actualisatie Spelregels Wijkaanpak’ op 11 februari 2020in Stadsvilla Sonsbeek

 

Hoe nu verder?

Uit alle aanbevelingen/meningen zal een te formeren werkgroep een nieuw document ‘spelregels’ gaan opstellen waar organisaties zich in de toekomst aan dienen te houden.Namens BNK heeft een van onze leden zich opgegeven om mee te denken. Wij houden u op de hoogte!