Aanwezig:

Vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem: Afdeling Parken en Bossen: Rob Borst, manager; Jan Floor, Beheerder Parken; Birgit Kromkamp Team Leefomgeving

6 belangstellenden uit de aanliggende buurten.

Vanaf parkeerterrein restaurant De Steenen Tafel werd geïnformeerd naar eventuele plannen voor de voormalige watertoren een Gemeentelijk Monument. Er zijn geen concrete plannen om deze bewoonbaar te maken.

De voormalige weides zijn ontdaan van de opstallen en door terughoudend beleid gaat er al langzaam een natuurlijke diotoop ontstaan. Op termijn wordt dit een bloemig landschap.

Van de drie nog in gebruik zijnde paardenweides zullen er twee op korte termijn worden vrijgemaakt en zullen op dezelfde wijze als hierboven vermeld worden behandeld. De beide stallen zullen ook worden verwijderd. Naar verwachting zal dit vroeg in het najaar zijn beslag hebben. Over het eventueel plaatsen van het “Mondriaanframe” (zie het vorige verslag Schouwwandeling 2022 ) is niets meer vernomen.

 

Paardeweides Park Klarenbeek

 

Momenteel wordt gewerkt aan een opzet voor een visie voor park Klarenbeek, Hazegrietje en Braamberg. Hierdoor zal beleid worden gemaakt dat langjarig aansluit op de (in de maak zijnde) visie Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem. Na de zomerperiode zal met betrokkenen worden gesproken over elementen die in deze visie aan bod moeten komen, zoals: meidoornheggen langs de paden; indeling van het hondenlosloopgebied; verlichting openbare wegen; olifantenpaadjes; wel-of-niet kunst in het park etc.

Lopend langs de weide waar de bijenkasten staan, ontspint zich een levendige discussie over honingbijen en wilde bijen. Via de oudste eikenlaan van het park gaan we over de recent opgeknapte leempaden naar het gebied achter de ‘Witte School’. Hier bevinden zich twee hardstenen resten uit ca 1650 die vermoedelijk van het Kartuizerklooster afkomstig zijn.

Resten van het Karthuizer klooster

 

Het steile pad is in het voorjaar gesaneerd en heringericht. De gesneuvelde beuken zijn vervangen door Winterlindes. Deze zullen beter opgewassen zijn tegen het veranderende klimaat en de laan blijft in takt. Op de beklinkerde weg naar de Steenen Tafel constateren we dat het vochtige voorjaar enorm goed is geweest voor de natuur: alle bomen staan fris in het groen en alom kwetteren de vogels. Hier is duidelijk te zien en te horen wat diversiteit aan bomen begroeiing met het park doet.

Aan het eind van de rondgang wordt afgesproken om de volgende wandeling te starten bij de voormalige Witte School en dan richting Hazegrietje en Braamberg te lopen.

Na 2 uur wandelen worden de beide parkmannen bedankt voor hun deskundige uiteenzetting.