Werkzaamheden HOMMELSEWEG en DALWEG

 

Verkeersveiligheid Hommelseweg

 

Hommelseweg gezien vanaf de rotonde richting het zuiden.

 

Na de aanleg van de rotonde in de zomer van 2021 bij de Hommelseweg, Dalweg en Thomas à Kempislaan wil de gemeente Arnhem de verkeersveiligheid op de Hommelseweg aanpakken. Het gaat om het deel van de rotonde tot aan de Agnietenstraat. Ook zal dit deel van Hommelseweg worden vergroend en wordt er gekeken naar oplossingen om wateroverlast te verminderen.  Deze werkzaamheden zullen medio maart 2024 beginnen en ongeveer een jaar in beslag nemen. De te verwachten einddatum is dan ook einde voorjaar 2025.

 

T-Splitsing Agnietenstraat – Hommelseweg

 

 

 

Overzicht gebied Agnietenstraat-Hommelseweg

 

Riool en waterleiding

Ook zal het het riool in 2023 op verschillende plekken worden vervangen. Voordat men daarmee op de Hommelseweg aan de slag kan, moeten er eerst twee waterleidingen door Vitens worden vervangen. Vanaf de Bosweg lopen via de Hommelseweg twee grote waterleidingen naar het centrum.  Omdat ìn de zomer de vraag naar water het grootst is, gaat Vitens een groot deel van deze waterleidingen ná de zomer van 2023 vervangen. Het werk is omstreeks maart 2024 klaar. Over de werkzaamheden en eventuele overlast worden betrokkenen tenminste drie weken voor het werk begint door Vitens verder geïnformeerd. Als de waterleidingen vervangen zijn kan de gemeente met het riool aan de slag.

 

Bruin = Dalweg Geel = J.P Heijestraat en Hommelseweg. De blauwe lijn met dwarsstreepjes –|–|–| is de te vervangen waterleiding. Het gearceerde gebied is het project De Leuke Linde

 

Voor vragen over dit project: stuur een mail naar hommelseweg@arnhem.nl.

 

Dalweg

Het asfalt en ook het riool van de Dalweg zijn aan vervanging toe Tevens worden de rioolaansluitingen van de woningen op het riool vervangen. Ter hoogte van de basisschool De Wijzer komt een veiliger oversteek. Hoe de Dalweg er straks precies uit komt te zien, is nog onderwerp van studie en de gemeente zal hierover tijdig informatie verstrekken.

 

 

In de voorbereidende fase zal een aantal onderzoek worden gedaan:

– gaten boren in het asfalt zodat bekend is hoe dik het asfalt is;

– proefsleuven maken om te kijken naar waar de kabels en leidingen precies liggen.

Het voorbereidende onderzoek zal binnenkort beginnen. De verwachting is dat de ‘echte’ werkzaamheden in de tweede helft van 2023 zullen starten
Heeft u vragen over de Dalweg? Stuur een mail naar: Dalweg@arnhem.nl

 

Algemene informatie

De gemeente informeert in een vroeg stadium over de voorgenomen werkzaamheden. Dit betekent dat nog niet alle details bekend zijn. In de loop van 2023 zal er meer informatie komen over:

  • Exacte start en einddatums van de werkzaamheden
  • Gevolgen voor parkeren tijdens de werkzaamheden
  • Gevolgen afvalinzameling tijdens de werkzaamheden
  • Gevolgen voor het Openbaar Vervoer/bushaltes tijdens de werkzaamheden
  • Verkeersomleidingen tijdens de werkzaamheden
  • Toegankelijkheid voor nooddiensten tijdens de werkzaamheden

Als iemand een vraag heeft over het bovenstaande is het altijd mogelijk contact op te nemen met een van de van de projectleiders. Dat kan via het gratis telefoonnummer van  de klantenservice van de gemeente Arnhem: 0800-1809.

NB: als bijlage is toegevoegd de brief die de gemeten heeft gestuurd aan alle betrokken bewoners met een situatieschets/kaartje én alle nu bekende informatie. In deze brief staan ook werkzaamheden vermeld die in de periferie van ons BNK-werkgebied zullen plaatsvinden, te weten: Klarendal, Sonsbeek-Noord (en Graaf Ottoplein en omgeving) en Sint Marten

Deze  door de gemeente aan de bewoners verzonden brief  met daarin alle informatie, kunt u  HIER lezen.