Bomenlaan Park Klarenbeek. 

Zoals eerder op onze site vermeld, is de oudste bomenlaan in park Klarenbeek flink aangepakt. Zie ook:  Vitalisering beukenlaan Park Klarenbeek. Inmiddels zijn de werkzaamheden voltooid.

Jan Floor, de gemeentelijk Beheerder Parken en Bossen, vertelt hierover:

“We hebben in de hoofdlaan van Klarenbeek  76 ton teerhoudend asfalt verwijderd daarna het profiel weer aangevuld met gebiedseigen zand dat vrijgekomen is bij de werkzaamheden van zwembad Valkenhuizen. De Beuken die waren verdwenen of afgestorven hebben we vervangen voor Winterlinde omdat deze een hogere ecologische waarde hebben en de klimaatveranderingen beter kunnen opvangen. Verder hebben om de laan heen struiken aangeplant.

De soorten zijn: Meidoorn, Hazelaar, Lijsterbes, Kardinaalsmuts en Krent. Dit zijn soorten die bloeien en bessen produceren wat weer goed is voor insecten en vogels. Ook op de Jacobiberg hebben we, om de biodiversiteit te verbeteren,  Winterlinde en struiken.

In totaal 3 aannemers hebben het werk uitgevoerd: De firma Bouwman voor het verwijderen van het teerhoudend asfalt en aanbrengen nieuw pad, Van de Haar voor het verwijderen en vervangen van de bomen en Scalabor voor het aanplanten van het struweel. “

Als de overgebleven beuken -die momenteel nog vitaal zijn – in de toekomst sneuvelen, zullen deze ook worden vervangen door Winterlindes. Op deze manier moet de laan er weer minstens honderd jaar tegen kunnen en kunnen onze achterkleinkinderen weer genieten van een fraaie en majestueuze bomenlaan.