December 2020

Al jaren loopt het regenwater – vooral ’s zomers – vanaf de heuvel in het stukje bos tussen de Hommelseweg en de volkstuintjes. Dit heeft in de loop der tijd een flink dal in het pad geslepen. De vaste wandelaars spraken over de “Grand-Canyon” van Arnhem.
De Weg naar de Steenen Tafel is grotendeels nog voorzien van de originele klinkerbestrating, afgekaderd met natuurstenen opsluitbanden en oorspronkelijke hardgebakken tegels.
De gemeente heeft in de laatste weken van december geld kunnen vrijmaken en de aansluiting van de beide wegen flink aangepakt. Daarmee is het waterprobleem opgelost. In nauw overleg met een betrokken bewoner uit onze wijk is ervoor gekozen om – met gebruikmaking van de vrijgekomen tegels en een restje dat nog op de gemeentewerf stond – een historisch verantwoorde oplossing te bedenken.
Een goed voorbeeld waartoe samenwerking tussen gemeente en bewoners kan leiden.

 

                                                                               

Situatie voor de oplossing                            Situatie na oplossing                                                                        Situatie voor oplossing                                                  Situatie na oplossing