Nieuwe wadi’s aangelegd

De gemeente heeft ons vorig jaar gevraagd of er plekken zijn in ‘ons’ gebied die in aanmerking komen voor de aanleg van een Wadi.

Een wadi is een groene greppel in het stedelijk gebied. Het Arabische woord is in Nederland in gebruik als een afkorting: Water Afvoer Drainage en Infiltratie, kortom WADI. Een wadi bergt/buffert bij hevige regenval het regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte, wordt het rioleringssysteem ontlast, en helpt het om de grondwaterstand iets beter op peil te houden.

Naar aanleiding van een oproep hiertoe op onze website (www.bnkarnhem.nl) hebben enkele bewoners gereageerd. Deze melding is door ons doorgegeven met als resultaat een serie van drie wadi’s op de hoek van de Waterbergseweg en de Wagnerlaan; (zie foto)

 

 

 

Voorheen stroomde dit water via de Wagnerlaan naar de Bosweg en zorgde daar mede tot de bekende wildwaterbaan bij heftige buien.

De wadi’s hebben de afgelopen dagen al hun nut kunnen bewijzen!