Geruime tijd geleden heeft een gespecialiseerd bedrijf onderzoek gedaan naar verzakkingen van huizen van woningbouwvereniging De Eenvoud. Deze huizen staan aan de Cattepoelseweg, Heselbergherweg en de Dalweg. Uit dit onderzoek is gebleken dat van een aantal huizen de fundering verstevigd  moet worden (half februari is men reeds begonnen met het verstevigen van de funderingen) en dat twee huizenblokken (Cattepoelseweg 17 t/m 27 – totaal zes woningen) gesloopt zullen worden. Op de plaats van deze zes woningen komen nieuwe woningen in ongeveer de dezelfde stijl. Uit de aanvraag voor de vergunning (omgevingsvergunning 19 januari 2023) blijkt dat geprobeerd wordt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande bouw. Tevens zullen de nieuwe woningen levensloopbestendig zijn en geschikt voor een oudere doelgroep. Ook wordt in de toelichting aangegeven dat in de toekomst de hele wijk gefaseerd getransformeerd kan worden naar nieuwe circulaire woningen met behoud van de bestaande beeldkwaliteit.

 

 

Hieronder de tekst uit de aanvraag:

 

Omgevingsvergunning

Basis van het idee is een omschakeling te maken met behoud van de huidige ruimtelijke kwaliteit. De bestaande woongebouwen worden verwisseld voor nieuwe bouwvolumes met eenzelfde contour en stedenbouwkundige structuur. De nieuwbouw is evident anders en nieuw maar heeft een sterke relatie met de huidige woningbouw. Het idee is dat (… ) op dezelfde plek het bestaande gebouw verwisseld wordt met een nieuw gebouw. Een gedaanteverwisseling.

De nieuwe gebouwen zijn zo opgebouwd dat ze voldoen aan het Programma Van Eisen en om een diverse doelgroep onderdak geeft. Op de begane grond is een woning gesitueerd van 65 m2. Een grondgebonden driekamer-woning, met een terras aan de achterzijde waar ook de gezamenlijke tuin ligt. Deze woning is levensloopbestendig en is geschikt voor een oudere doelgroep. Op de verdiepingen is een tweede woning ontworpen, op de eerste verdieping het woondeel en op de tweede verdieping de slaapkamers. Op deze manier is de bestaande tweekapper getransformeerd naar twee grondgebonden woningen en twee woningen op de twee lagen daarboven.

Dit idee kan ook toegepast worden op de vierkapper en de zeskapper; daarmee kan in de toekomst de hele wijk gefaseerd transformeren naar nieuwe circulaire woningen met behoud van de bestaande beeldkwaliteit. De hoek vormt in het plan een uitzondering. De bestaande tweekapper op de hoek staat minder goed gepositioneerd. Voor deze plek komt een gebouw onder een kap die de hoek accentueert en gaat versterken. De veelhoekige vorm sluit aan op beide straten en de kap-lijnen komen hier samen.

BIOBASED EN CIRCULAIR We zouden de woningen graag met een hoge ambitie voor natuur en milieu willen ontwikkelen. De woningen niet alleen volgens de huidige regels duurzaam maken maar een stap verder te gaan en op meerdere aspecten duurzaam en circulair bouwen, rekening houdend met de toekomst.

 De woningen willen we biobased uitvoeren, de manier om de voetafdruk van de bouw te reduceren. Van een fossiele economie naar een biobased economie. Dat begint volgens onze visie met een ontwerp dat goed past in zijn omgeving en een bepaalde tijdloosheid heeft. Een kwaliteit die niet gebonden is aan de tijdgeest maar ook kwaliteit geeft over meerdere generaties.