Goed nieuws, altijd in de buurt

Bewonersnetwerk Klarenbeek Arnhem

Even buurten

Het laatste nieuws over Klarenbeek en Hazegrietje

Gespreksverslag wijkwethouder Hermina Kundić en BNK bestuur

Gespreksverslag wijkwethouder Hermina Kundić en BNK bestuur

21 november 2023

De rol van de wijkwethouder Arnhem kent -zoals veel gemeenten in Nederland– wijkwethouders. Bij elk nieuw college worden wethouders aan een aantal wijken gekoppeld. Er is in de Gemeentelijke informatie niet echt een takenpakket voor een wijkwethouder te vinden. Een collega van onze wijkwethouder heeft de taak van de wijkwethouder als volgt omschreven: “Een wijkwethouder … Lees meer

Oproep: meedenken over mobiliteit Arnhem: 23 novenber 2023

Oproep: meedenken over mobiliteit Arnhem: 23 novenber 2023

11 november 2023

In mei heeft de gemeente Arnhem uitvoerig gesproken met de bewoners over de toekomstige begaanbaarheid van, en bereikbaarheid in Arnhem. Er zijn verschillende ideeën uitgewerkt met als resultaat  mogelijke maatregel pakketten. Dat gaat bijvoorbeeld over het aanpassen van de maximumsnelheden in de stad, het beleid voor parkeervergunningen, de aanpak van de centrumring en de verbindingen … Lees meer

Verslag schouwwandeling park Klarenbeek d.d. 27-10-2023

29 oktober 2023

Verslag schouwwandeling park Klarenbeek d.d. 27-10-2023 De wandeling begon bij de Jacobiberg om 13.00 uur. Aanwezig waren Van Parken en Bossen: Jan Floor en Rob Borst en een belangstellende collega van deze dienst. 7 belangstellenden – met evenzoveel kleuren paraplu’s – namen deel aan de wandeling. Bij de Jacobiberg (locatie 1) kwamen de volgende zaken … Lees meer

Beheervisie park Klarenbeek-Hazegrietje-Braamberg: stand van zaken

Beheervisie park Klarenbeek-Hazegrietje-Braamberg: stand van zaken

29 oktober 2023

Update oktober 2023 De huidige stand van zaken: Woensdag 11 oktober 2023 hebben Robin Driessen en Rob Borst, resp. bestuursadviseur en manager Bossen en Parken in onze BNK-vergadering een toelichting gegeven over de op te stellen Beheervisie 2024-2034. De vorige visie (2007-2017) is niet meer actueel en er dient een bredere visie voor deze groene … Lees meer

Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool / Stand van zaken november 2023

Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool / Stand van zaken november 2023

29 oktober 2023

Update november 2023: Stand van zaken Kentalis – november 2023 Voor de zomervakantie – op 27 juni 2023 – heeft ‘Kentalis’ tijdens een zeer goed bezochte informatiebijeenkomst buurtbewoners bijgepraat over de ontwikkelingen m.b.t. de verbouwingsplannen. Tijdens die bijeenkomst is toegelicht waarom de buurt lange tijd niets had vernomen over de plannen met betrekking tot de … Lees meer

Het laatste nieuws als eerste!

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief