Goed nieuws, altijd in de buurt

Bewonersnetwerk Klarenbeek Arnhem

Even buurten

Het laatste nieuws over Klarenbeek en Hazegrietje

Uitnodiging om te praten over luchtkwaliteit en houtrook in onze buurt/wijk (woensdag 7 juli 19.30 u- 21.00u, online via Zoom)

Uitnodiging om te praten over luchtkwaliteit en houtrook in onze buurt/wijk (woensdag 7 juli 19.30 u- 21.00u, online via Zoom)

20 juni 2021

Van  de Gemeente Arnhem, in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu Gelderland, ontvingen wij onderstaande uitnodiging (die is dus  aan alle bewoners van de wijk gericht!) : Gemeente Arnhem en Natuur en Milieu Gelderland nodigen u als wijkraad, -platform, -vertegenwoordiger of bewoner uit om (online) van gedachten te wisselen over luchtkwaliteit en houtrook in uw … Lees meer

Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool Hommelseweg Arnhem

Bouwplannen Kentalis / Dr. Bosschool Hommelseweg Arnhem

5 juni 2021

Update 5 juni 2021 Er is nog steeds geen overeenstemming over de bouwplannen tussen de gemeente en Kentalis. De gemeente kan ook nog geen datum noemen waarop besluitvorming wordt verwacht over scenario’s (leerlingaantallen en financiering). Behalve duidelijkheid over het leerlingenaantal en daarmee het volume van het bouwplan, is voor  bewoners en betrokkenen de eerdere toezegging … Lees meer

Besteding budget groot onderhoud paden en wegen.

Besteding budget groot onderhoud paden en wegen.

1 juni 2021

Besteding budget groot onderhoud paden en wegen.   Besteding budgetten in onze wijk De gemeente Arnhem heeft op de begroting jaarlijks twee – forse – bedragen staan voor groot onderhoud en onderhoud groen.  Van de post ‘onderhoud groen’ worden kleine plantsoenen en groenstroken onderhouden en groot onderhoud is voor het in goede conditie houden van … Lees meer

Verkeersveiligheid Bosweg / Voortgang verkeersmaatregelen

Verkeersveiligheid Bosweg / Voortgang verkeersmaatregelen

30 mei 2021

Update mei 2021 Van ambtelijke kant is onlangs aan de verantwoordelijke wethouder (van der Zee / mobiliteit) geadviseerd om geen verdere maatregelen te treffen om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de Bosweg terug te dringen naar 30 km/uur.   Dat was reden voor BNK om een gesprek met wethouder Van der Zee aan … Lees meer

Het laatste nieuws als eerste!

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief